Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni słonecznej Grobia na działce 216/7 oraz 247/8 obręb Grobia o mocy do 3 MW

Sieraków, 7.09.2022 r.

RIK.6220.15.2022.O

 

Obwieszczenie

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam,

 

że na wniosek Inwestora: Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. W. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań z dnia 26.08.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni Słonecznej „Grobia” wraz z infrastrukturą na działce nr 216/7 oraz 247/8 o mocy do 3MW obręb Grobia, gmina Sieraków”.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przekazany organom: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zarządowi Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Międzychodzie, w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sieraków, ul.
8 stycznia 38, pok. 21, w godzinach pracy urzędu (pon. 7:30 - 16:00, wt.-czw. 7:30 - 15:30, pt. 7:30 - 15:00).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 k.p.a. - niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieraków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            Burmistrz Gminy

                                                                                                                                            Witold Maciołek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 15-09-2022 12:08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Mądrawska 15-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 15-09-2022 12:08:21