Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej ś/c dn 63 PE o długości ca 120 m na terenie części działek drogowych nr ewid. 71 i 211 obręb Grobia gm. Sieraków 2021-01-19 11:34:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi publicznej gminnej - obręb Sieraków. 2021-01-19 11:27:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie. 2021-01-08 10:12:35
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - POMOC SPOŁECZNA 2020-12-31 10:09:33
dokument Obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej - obręb Tuchola. 2020-12-30 09:05:01
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w istniejącym gospodarstwie na działce o nr ewid. 376 w miejscowości Kaczlin, gmina Sieraków. 2020-12-22 08:21:56
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - SPORT 2020-12-09 23:24:16
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - POMOC SPOŁECZNA 2020-12-09 22:51:53
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania-farma fotowoltaiczna o mocy do 14 MW dz. 23 obręb Grobia. 2020-12-03 10:23:13
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania - zespół elektrowni fotowoltaicznych do 2MW dz. 234 Lutom. 2020-12-03 10:22:27
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA BASKETBALL CLUB SIERAKÓW 2020-12-01 22:29:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej Obręb Tuchola dz. nr ewid. cz.dz. 89/6, dz. 93, 99, obręb Sieraków dz. nr ewid. 706/2 2020-11-27 10:45:25
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 45 obręb Chalin. 2020-11-25 11:44:31
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 34 obręb Kłosowice. 2020-11-25 11:44:00
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 128/2 obręb Lutom. 2020-11-25 11:42:57
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE 2020-11-13 19:49:34
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORMORAN W SIERAKOWIE - dokument stracił ważność 2020-11-12 14:44:54
dokument Ogłoszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego o zapewnieniu udziału społeczeństwa w procedurze opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. 2020-11-01 19:16:53
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU - dokument stracił ważność 2020-10-29 22:49:54
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 34 obręb Kłosowice. 2020-10-26 07:25:26
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 128,2 obręb Lutom 2020-10-26 07:24:31
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 45 obręb Chalin 2020-10-26 07:23:46
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA 2020-10-23 19:25:21
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 2020-10-23 19:23:00
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra gmina Sieraków. 2020-10-21 09:47:43
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW, dz. ewid. Nr 23, obręb Grobia. 2020-10-16 12:01:43
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KLUB KRĘGLARSKI WRZOS SIERAKÓW - dokument stracił ważność 2020-10-15 20:56:02
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020-10-15 20:53:15
dokument Obwieszczenie o budowie pomieszczenia biurowego - Kancelarii leśniczego , wraz z zewnętrznym zbiornikiem na gaz propan oraz wykonanie instalacji gazowej w leśniczówce na terenie działki nr ewid. 594/1 obręb Sieraków Nadleśnictwo Borowy Młyn gm. Sieraków 2020-10-14 17:28:16
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaiczna do 2MW dz. ewid. 234 obr. Lutom 2020-10-06 11:26:15
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA PZERiI - dokument stracił ważność 2020-09-23 21:43:03
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dokument stracił ważność 2020-09-11 21:33:36
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - dokument stracił ważność 2020-09-11 21:09:16
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, zgodnie z warunkami technicznymi, obręb Sieraków Miasto ul. Wroniecka dz. nr ewid. 2072 i 1410/2 2020-09-07 12:13:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy pomieszczenia biurowego kancelarii leśniczego, wraz z zewnętrznym zbiornikiem na gaz propan oraz wykonanie instalacji gazowej w leśniczówce na terenie działki nr ewid. 594/1 2020-09-07 12:08:07
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - dokument stracił ważność 2020-09-03 15:32:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej-działka ewid. nr 23 obręb Grobia. 2020-08-28 09:32:51
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie Tucholi oraz Sierakowa. 2020-08-26 12:21:40
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. 2020-08-26 08:11:56
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierakowie". 2020-08-21 11:05:55
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA 2020-08-14 14:56:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla - budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obręb Lutom 2020-08-12 23:53:26
dokument Małe granty - Klub Piłkarski WARTA 2020-08-10 12:13:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej wraz z instalacją optotelekomunikacyjną oraz sieci elektroenergetycznej ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafami oświetlenia ulicznego a także stacji transformatorowych 2020-08-03 08:45:18
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia "Modernizacja (przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierakowie". 2020-08-03 08:34:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 128/2 obręb Lutom 2020-07-09 00:09:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 45 obręb Chalin 2020-07-09 00:08:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zalesienie dz. 34 obręb Kłosowice 2020-07-09 00:07:37
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dokument stracił ważność 2020-07-06 12:00:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji "Budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatowej" w obrębie Tucholi oraz Sierakowa. 2020-07-02 23:32:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW DOTYCZĄCE KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM. 2020-07-01 08:24:10
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KP "WARTA" 2020-06-25 15:26:45
dokument Nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych. 2020-06-16 10:16:07
dokument Zarządzenie nr VI/55/2020 w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego i utworzenia gminnego biura spisowego. 2020-06-16 10:14:49
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. 2020-06-03 09:09:41
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA MODERNIZACJI MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWIE. 2020-05-22 08:53:44
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - POMOC SPOŁECZNA - dokument stracił ważność 2020-05-08 14:39:18
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘŚCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE RUROCIĄGU ZASILAJĄCEGO OBIEKT STAWOWY NA DZIAŁKACH NR 112/2, 112/4, 235/3 ORAZ 66/1 Z ARK. 1 MAPY 12 OBRĘBU SIERAKÓW NADLEŚNICTWO, GMINA SIERAKÓW. 2020-05-08 11:09:53
dokument OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI WSI LUTOMEK, GMINA SIERAKÓW, ETAP II 2020-05-06 09:32:14
dokument OPINIA RIO O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK. 2020-04-27 08:46:04
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2020-04-24 15:16:39
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 2020-04-24 15:13:40
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020-04-24 14:57:05
dokument KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU DOTYCZĄCY WYKONYWANIA ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN. 2020-04-21 10:50:18
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - BUDOWA SIECI GAZOWEJ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH: OBRĘB GROBIA 2020-03-31 12:02:26
dokument ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ - CHALIN 2020-03-24 11:42:19
dokument ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: BUDOWA DWÓCH ELEKTROWNI SŁONECZNYCH GROBIA I I II. 2020-03-24 11:38:00
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE 2020-03-23 16:27:06
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dokument stracił ważność 2020-03-09 13:14:09
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - dokument stracił ważność 2020-03-06 14:39:23
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - dokument stracił ważność 2020-03-06 14:36:05
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY ?PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2020 ROKU? - dokument stracił ważność 2020-03-06 11:01:56
dokument Zawiadomienie w sprawie budowy parku solarnego Grobia II 2020-03-05 10:37:50
dokument Zawiadomienie w sprawie budowy parku solarnego Grobia I 2020-03-05 10:35:14
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO 2020-02-20 14:02:01
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym - Budowa Elektrowni Słonecznej "Chalin" 2020-02-19 10:13:22
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym - Budowa Dwóch Elektrowni Słonecznych "Grobia I i II" 2020-02-19 10:10:11
dokument Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2020-02-11 10:09:10
dokument Małe granty. Oferta uproszczona - KP WARTA 2020-02-05 10:21:42
dokument Ogłoszenie wyniku naboru na członków Rady Seniorów Gminy Sieraków na kadencję 2020-2023 2020-01-23 10:19:12
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2020-01-16 15:32:28
dokument Małe granty - oferta PZERiI 2020-01-13 15:09:34
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Turystyka i krajoznawstwo 2020-01-08 15:27:19