Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2019

Zarządzenie nr I-1-2019 w sprawie: ustalenia planu finansowego na 2019r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr I-2-2019 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr I-3-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr I-4-2019 z 08.01.2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok
Załącznik nr 1 do I-4-2019 - wydatki
Zarządzenie nr I-5-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr I-6-2019 z 14.01.2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok
Załącznik nr 1 do I-6-2019 - wydatki
Zarządzenie nr I-7-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr I-8-2019 w sprawie: zwołania zebrań wiejskich dla wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Sieraków
Zarządzenie nr I-9-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr I-10-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr I-11-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-12-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-13-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-14-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-15-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-16-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-17-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr II-18-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr II-19-2019 w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków
Zarządzenie nr II-20-2019 w sprawie: ustalenia czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków
Zarządzenie nr III-21-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-22-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok

Zarządzenie nr III-23-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-23-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-24-2019 w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Sieraków
Zarządzenie nr III-25-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok

Zarządzenie nr III-26-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-26-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-26-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-27-2019  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-27-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-27-2019 załącznik nr 2
Zarządzenie nr III-28-2019 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Sieraków - Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr III-29-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do III-29-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do III-29-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do III-29-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do III-29-2019 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr III-30-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-30-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-30-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-31-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-31-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-31-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-32-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok

Zarządzenie nr III-33-2019  zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-33-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-33-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-34-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-34-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-34-2019 załącznik nr 2
Zarządzenie nr IV-35-2019 Burmistrza Gminy Sieraków w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Sieraków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr IV-36-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do IV-36-2019 - dochody
Załącznik nr 2 do IV-36-2019 - wydatki

Zarządzenie nr III-37-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-37-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-38-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-38-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-38-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-39-2019 w sprawie ustalenia składu komisji przyznającej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Sieraków

Zarządzenie nr III-40-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-40-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-40-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-41-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do IV-41-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do IV-41-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IV-41-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do IV-41-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr III-42-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-42-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-42-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-43-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-43-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-43-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-44-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do IV-44-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do IV-44-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IV-44-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do IV-44-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr III-45-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-45-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-45-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-46-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-46-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-46-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-47-2019 w sprawie konsultacji społecznych zmiany Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku


Zarządzenie nr V-48-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do V-48-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do V-48-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do V-48-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do V-48-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr III-49-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-49-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-49-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-50-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-50-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-50-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr V-51-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do V-51-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do V-51-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do V-51-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do V-51-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr III-52-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-52-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-52-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-53-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-53-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-53-2019 załącznik nr 2
Zarządzenie nr III-54-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-54-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-54-2019 załącznik nr 2
Zarządzenie nr V-55-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do V-55-2019 - dochody
Załącznik nr 1b do V-55-2019 - dotacje - porozumienia jst.
Załącznik nr 2 do V-55-2019 - wydatki
Załącznik nr 2b do V-55-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr III-56-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-56-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-56-2019 załącznik nr 2
Zarządzenie nr V-57-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do V-57-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do V-57-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do V-57-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do V-57-2019 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do V-57-2019 - Ochrona środowiska
Zarządzenie nr III-58-2019 zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr III-58-2019 zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-58-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-59-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-59-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-59-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr V-60-2019 w sprawie odwołania Macieja Smoczyka ze składu gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowie
Zarządzenie nr V-61-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. prof. M. Siły-Nowickiego w Sierakowie
Zarządzenie nr III-62-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr III-62-2019 załącznik nr 1

Zarządzenie nr VI-63-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VI-63-2019 - wydatki

Zarządzenie nr VI-64-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VI-64-2019 załącznik nr 1

Zarządzenie nr VI-65-2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. prof. M. Siły-Nowickiego w Sierakowie
Zarządzenie nr VI-66-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VI-66-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VI-67-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VI-67-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do VI-67-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VI-67-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do VI-67-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr VI-68-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VI-68-2019  zmiana dochodów
Zarządzenie nr VI-68-2019  zmiana wydatków
Zarządzenie nr VI-69-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VI-69-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VI-69-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VI-70-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr VI-71-2019 w sprawie powołania Pawła Frajtaga w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowie
Zarządzenie nr VI-72-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VI-72-2019 - dochody
Załącznik nr 2 do VI-72-2019 - wydatki
Zarządzenie nr VI-73-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VII-73-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VI-74-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie  nr VI-74-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie  nr VI-74-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VI-75-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego (500+)
Zarządzenie nr VI-76-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego (500+)
Zarządzenie nr VI-77-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego (500+)
Zarządzenie nr VI-78-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego (500+)
Zarządzenie nr VI-79-2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego (500+)
Zarządzenie nr VI-80-2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego (500+)
Zarządzenie nr VI-81-2019 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach dotyczących świadczenia dobry start

Zarządzenie nr VII-82-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VII-82-2019 - dochody
Załącznik nr 2 do VII-82-2019 - wydatki

Zarządzenie nr VII-83-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VII-83-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-83-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-84-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VII-84-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-84-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-84-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-84-2019 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr VII-85-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie  nr VII-85-2019 zmiana dochodów
Zarządzenie  nr VII-85-2019 zmiana wydatków

Zarządzenie nr VII-86-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie  nr VII-86-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie  nr VII-86-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-87-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VII-87-2019 - wydatki

Zarządzenie nr VII-88-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VII-88-2019 załącznik nr 1

Zarządzenie nr VII-89-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VII-89-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-90-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VII-90-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-90-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-91-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Załącznik nr 1 do VII-91-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-91-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-91-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-91-2019 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do VII-91-2019 - FS
Załącznik nr 3a do VII-91-2019 - FS

Zarządzenie nr VII-92-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VII-93-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VII-93-2019 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-93-2019 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VIII-94-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do VIII-94-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do VIII-94-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VIII-94-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do VIII-94-2019 - wydatki - zadania zlecone


Zarządzenie nr VIII-95-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VIII-95-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VIII-95-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr VIII-96-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VIII-96-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VIII-96-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VIII/97/2019 w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Sieraków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zarządzenie nr VIII-98-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierakowie oraz w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu wyłącznie w formie elektronicznej
Zarządzenie nr VIII-99-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie

Zarządzenie nr VIII-100-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr VIII-100-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VIII-100-2019 Załącznik nr 1a
Zarządzenie nr VIII-100-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr VIII-100-2019 Załącznik nr 2a
Zarządzenie nr VIII-101-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VIII-101-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VIII-101-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr VIII-102-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr VIII-102-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VIII-102-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VIII/103/19 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"
Zarządzenie nr IX-104-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr IX-104-2019 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr IX/105/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr I/5/2017 Burmistrza Gminy Sieraków z 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Sportu w gminie Sieraków, zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu działania.

Zarządzenie nr IX-106-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do IX-106-2019 - dochody
Załącznik nr 2 do IX-106-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do Ix-106-2019 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr IX-107-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-107-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-108-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr IX-108-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-108-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IX/109/2019 w sprawie maksymalnej wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr IX/110/2019 w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale socjalne

Zarządzenie nr IX-111-2019 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr IX-111-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-111-2019 Załącznik nr 1a
Zarządzenie nr IX-111-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr IX-111-2019 Załącznik nr 2a
Zarządzenie nr IX-112-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-112-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-112-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr IX-113-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr IX-113-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-113-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 114/19 w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków gminy Sieraków
Zarządzenie nr IX/115/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr IX-116-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-116-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-116-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr IX-117-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr IX-117-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-117-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IX-118-2019 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Sieraków na 2020 rok
Załącznik do zarządzenia nr IX-118-2019

Zarządzenie nr X/119/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków
załącznik nr 1 do zarządzenia  X-119-19 Nieruchomości budynkowe dot. umowy dzierżawy na rzecz WPK

Zarządzenie nr X-120-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do X-120-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do X-120-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-120-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-120-2019 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-121-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr X-121-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-121-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-122-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr X-122-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-122-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-123-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 ro
Zarządzenie nr X-123-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-123-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr X-124-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do X-124-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do X-124-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-124-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-124-2019 - wydatki - zadania zlecone


Zarządzenie nr X-125-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr X-125-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-125-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-126-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr X-126-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-126-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr X-127-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do X-127-2019 - wydatki
Załącznik nr 1a do X-127-2019 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-128-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr X-128-2019 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr X-129-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr X-129-2019 Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr X/130/2019 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 24.10.2019 r. w sprawie konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”

Zarządzenie nr X-131-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr X-131-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-131-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr X-132-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Załącznik nr 1 do X-132-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do X-132-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-132-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-132-2019 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do X-132-2019 - Alkoholowe

Zarządzenie nr X-133-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-133-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-133-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-134-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr X-134-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-134-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr XI-135-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do XI-135-2019 - dochody
Załącznik nr 2 do XI-135-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do XI-135-2019 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr XI-136-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-136-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-136-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-137-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XI-137-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-137-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie XI-138-2019 w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
Załącznik do zarządzenia nr XI-138-2019 Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich
Wzór Wniosku o wynajem świetlicy wiejskiej
Wzór umowy najmu

Zarządzenie nr XI/139/19 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków

Zarządzenie nr XI-140-2019 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Sieraków na 2020 rok
Zarządzenie nr XI-140-2019 Załącznik nr 1 - Uzasadnienie 2020
Zarządzenie nr XI-140-2019 Załącznik nr 2 - Średnie zatrudnienie
Załącznik nr 1 do uzasadnienia
Załącznik nr 2 do uzasadnienia
Załącznik nr 3 do uzasadnienia
Projekt Uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 1a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 1b do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 2a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 2b do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Fundusz sołecki
Załącznik nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Fundusz sołecki
Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Alkoholowe
Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Ochrona środowiska
Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok - Gospodarka odpadami
Zarządzenie nr XI-141-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XI-141-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-141-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-142-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XI-142-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-142-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr XI-143-2019 z 26.11.2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Załącznik nr 1 do XI-143-2019 - dochody
Załącznik nr 1a do XI-143-2019 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XI-143-2019 - wydatki
Załącznik nr 2a do XI-143-2019 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr XI-144-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr XI-144-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-144-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-145-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XI-145-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-145-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-146-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr XI-146-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-147-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr XI-147-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-148-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr XII-148-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-148-2019 Załącznik nr 1a
Zarządzenie nr XII-148-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XII-148-2019 Załącznik nr 2a
Zarządzenie nr XII-149-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr XII-149-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-149-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XII-150-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-150-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-150-2019 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr XII-151-2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr X/119/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków
Zarządzenie nr XII-152-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-152-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-153-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-153-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-154-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-154-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-154-2019 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XII-155-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-155-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-156-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-156-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-157-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr XII-157-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-157-2019 Załącznik nr 1a
Zarządzenie nr XII-158-2019 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2019 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr XII-158-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-159-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-159-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-160-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok.
Zarządzenie nr XII-160-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-161-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-161-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-162-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-162-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-163-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-163-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-164-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-164-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-165-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-165-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-166-2019 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Zarządzenie nr XII-166-2019 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-167-2019 w sprawie ustalenia cennika minimalnych stawek najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Sierakowie

Zarządzenie nr XII-168-2019 w sprawie ustalenia stawki wynajmu pomieszczeń w jednostkach gminy Sieraków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 23-01-2019 13:21:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 23-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 10-12-2021 11:06:52