Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2017

Zarządzenie nr I-1-2017 w sprawie: ustalenia planu finansowego na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr I-1-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr I-1-2017 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr I-1-2017 Załącznik nr 3 - dochody związane z realizacją zadań zleconych
Zarządzenie nr I-2-2017 w sprawie: układ u wykonawczego budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr I-2-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr I-2-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr I-3-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do I-3-2017 - wydatki

Zarządzenie nr I-4-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr I-4-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr I/ 5 /2017 w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Sportu w gminie Sieraków, zasad powoływania jej
członków oraz ustalenia regulaminu działania

Zarządzenie nr I-6-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok

Zarządzenie nr I-7-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr I-7-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr I-8-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok

Zarządzenie nr I-8-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr I-09-2017 w sprawie odwołania Grażyny Lijewskiej ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie nr I-10-2017 w sprawie powołania Agnieszki Paluszak w skład Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie nr I-11-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie realizacji jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Zarządzenie nr I-12-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"
Zarządzenie nr I-13-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie realizacji jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Zarządzenie nr I-14-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do I-14-2017 - wydatki

Zarządzenie nr I-15-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr I-15-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr II-16-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do II-16-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do II-16-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do II-16-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do II-16-2017 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr II-17-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr II-17-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr II-17-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr II-18-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr II-18-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr II-18-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr II-19-2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowania w sprawyach o świadczenia rodzinne, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie nr II-20-2017 w sprawie upoważanienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Sierakowie do prowadzenia i wydawania dcyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Sieraków

Zarządzenie nr II-21-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do II-21-2017 - wydatki

Zarządzenie nr II-22-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr II-22-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr II-23-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr II-23-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr II-24-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr II-24-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr II-24-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr II-25-2017
Załącznik nr 1 do II-25-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do II-25-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do II-25-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do II-25-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr II-26-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr II-26-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr II-26-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr II-27-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr II-27-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr II-27-2017 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr III-28-2017 w sprawie: zmiany zarządzenia nr II/21/2017 Burmistrza gminy Sieraków z dnia 16 lutego  2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Zarządzenie nr III-29-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr III-29-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie III/30/2017 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków
Zarządzenie nr III-31-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do III-31-2017 - wydatki
Zarządzenie nr III-32-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr III-32-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr III-33-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Sierakowie im. mjr H. Sucharskiego w Sierakowie
Zarządzenie nr III-34-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Przyjaciół Książki" w Sierakowie
Zarządzenie nr III-35-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do III-35-2017 - wydatki
Zarządzenie nr III-36-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr III-36-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-37-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr III-37-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-37-2017 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr III-38-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do III-38-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do III-38-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do III-38-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do III-38-2017 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do III-38-2017 - FS
Załącznik nr 3a do III-38-2017 - FS
Zarządzenie nr III-39-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr III-39-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr III-39-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-40-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr III-40-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-40-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV/41/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Zarządzenie nr IV-42-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do IV-42-2017 - wydatki Zarządzenie nr IV-43-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IV-43-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IV-44-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do IV-44-2017 - dochod y
Załącznik nr 1a do IV-44-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IV-44-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do IV-44-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr IV-45-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IV-45-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr IV-45-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr IV-46-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IV-46-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IV-46-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-47-2017 w sprawie odwołania ks. Macieja Wali ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowie
Zarządzenie nr IV-48-2017 w sprawie zmiany Zarządzania nr I/5/2017 Burmistrza Gminy Sieraków z 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Sportu w gminie Sieraków, zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu działania 

Zarządzenie nr IV-49-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IV-49-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IV-49-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IV-50-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do IV-50-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do IV-50-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IV-50-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do IV-50-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr IV-51-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr IV-51-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr IV-51-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr IV-52-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IV-52-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IV-52-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr V/53/2017 w sprawie: konsultacji społecznych  zmiany  „Programu współpracy  Gminy  Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2017 roku”.

Zarządzenie nr V-54-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do V-54-2017 - wydatki

Zarządzenie nr V-55-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr V-55-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr V-56-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr V-56-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie V/57/2017 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków

Zarządzenie nr V-58-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do V-58-2017 - wydatki
Zarządzenie nr V-59-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr V-59-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr V-60-2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytulu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków

Zarządzenie nr V-61-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr V-61-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr V-61-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr V-62-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do V-62-2017 - wydatki
Załącznik nr 1a do V-62-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr V-63-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr V-63-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr V-64-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr V-64-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr VI-65-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do VI-65-2017 - wydatki

Zarządzenie nr VI-66-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VI-66-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 67/2017 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Sieraków
Zarządzenie nr VI-68-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VI-68-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VI-69-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VI-69-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VI-69-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VI-70-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do VI-70-2017 - dochody
Załącznik nr 2 do VI-70-2017 - wydatki
Zarządzenie nr VI-71-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VI-71-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VI-71-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-72-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do VII-72-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-72-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-72-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-72-2017 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do VII-72-2017 - FS
Załącznik nr 3a do VII-72-2017 - FS
Zarządzenie nr VII-73-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VII-73-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr VII-73-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr VII-74-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VII-74-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-74-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-75-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sieraków
Zarządzenie nr VII-76-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VII-76-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr VII-76-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr VII-77-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VII-77-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-77-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-78-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do VII-78-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-78-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-78-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-78-2017 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr VII-79-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VII-79-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr VII-79-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr VII-80-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VII-80-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-80-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VIII-81-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań
Zarządzenie nr VIII-82-2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na portrzeby prowadzonych postępowań

Zarządzenie nr VIII-83-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do VIII-83-2017 - dochody
Załącznik nr 2 do VIII-83-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do VIII-83-2017 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do VIII-83-2017 - Ochrona środowiska
Zarządzenie nr VIII-84-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VIII-84-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr VIII-85-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VIII-85-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr VIII-85-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VIII-86-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Przyjaciół Książki w Sierakowie

Zarządzenie nr VIII-87-2017 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierakowie 

Zarządzenie nr VIII-88-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do VIII-88-2017 - wydatki
Zarządzenie nr VIII-89-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr VIII-89-2017 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr IX-90-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do IX-90-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do IX-90-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IX-90-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do IX-90-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr IX-91-2017  w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr IX-91-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr IX-91-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr IX-92-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IX-92-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-92-2017 Załącznik nr 2
Zarządzenia nr IX-93-2017 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 8 września 2017 r. w sprawie maksymalnej wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych
Zarządzenie nr IX-94-2017 w sprawie powołania Zespołu Zarządzające projetkem pn. "akademia Kompetencji w gminie Sieraków" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02.-30-0270/16:00

Zarządzenie nr IX-95-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IX-95-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-95-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IX-96-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do IX-96-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do IX-96-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IX-96-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do IX-96-2017 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do IX-96-2017 - FS
Załącznik nr 3a do IX-96-2017 - FS
Zarządzenie nr IX-97-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi  ustawami.
Zarządzenie nr IX-97-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr IX-97-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr IX-98-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr IX-98-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-98-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IX-99-2017 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok. 
Załącznik do zarządzenia nr IX-99-2017

Zarządzenie IX/100/2017 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków

Zarządzenie nr IX-101-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy SPołecznej w Sierakowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowania w sprawie pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie nr IX-102-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania

Zarządzenie X/103/2017 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków

Zarządzenie nr X-104-2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do X-104-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do X-104-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-104-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-104-2017 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do X-104-2017 - FS
Załącznik nr 3a do X-104-2017 - FS
Zarządzenie nr X-105-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr X-105-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr X-105-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr X-106-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr X-106-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-106-2017 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-107-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr X-107-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr X-108-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr X-108-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-108-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr X-109-2017 w sprawie odwołania Ewy Smury ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr X-110-2017 w sprawie powołania Natalii Perz w skład Zespolu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr X-111-2017 z 26.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do X-111-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do X-111-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-111-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-111-2017 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-112-2017 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-112-2017 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr X-112-2017 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr X-113-2017 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr X-113-2017 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-113-2017 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr X-114-2017 w sprawie konsultacji społecznych "Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
Zarządzenie nr X-114-2017 załącznik nr 1

Zarządzenie nr X-115-2017 z 31.10.2017
Załącznik nr 1 do X-115-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do X-115-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-115-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-115-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr X-116-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 207 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-117-2017 + załącznik nr 1 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na rok 2017
Zarządzenie nr X-117-2017 załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-117-2017 załącznik nr 2a

Zarządzenie nr XI-118-2017 z 09.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do XI-118-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do XI-118-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XI-118-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do XI-118-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr XI-119-2017 + załącznik nr 1 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr X-119-2017 załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-120-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządwej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-121-2017 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków
Zarządzenie nr XI-122-2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sieraków na 2018 rok 

Zarządzenie nr XI-123-2017 z 17.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do XI-123-2017 - wydatki
Załącznik nr 1a do XI-123-2017 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr XI-124-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XI-124-2017 zalącznik 1
Zarządzenie nr XI-125-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-126-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XI-126-2017 załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-126-2017 załącznik nr 2a

Zarządzenie nr XI-127-2017 z 28.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do XI-127-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do XI-127-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XI-127-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do XI-127-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr XI-128-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XI-128-2017 załącznik nr1
Zarządzenie nr XI-128-2017 załącznik nr 1a
Zarządzenie nr XI-129-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-130-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
 
Zarządzenie nr XI-131-2017 z 30.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do XI-131-2017 - wydatki
Załącznik nr 1a do XI-131-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr XI-132-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XI-132-2017 załącznik 1
Zarządzenie nr XI-133-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-134-2017 z 30.11.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do XI-134-2017 - wydatki
Załącznik nr 1a do XI-134-2017 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr XII-135-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XII-135-2017 załącznik 1
Zarządzenie nr XI-136-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XII-137-2017 z 05.12.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do XII-137-2017 - dochody
Załącznik nr 2 do XII-137-2017 - wydatki
Zarządzenie nr XII-138-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XII-138-2017 załącznik 1
Zarządzenie nr XII-139-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XII-139-2017 załącznik 1
Zarządzenie nr XII-139-2017 załącznik 1a
Zarządzenie nr XII-139-2017 załącznik 1b
Zarządzenie nr XII-140-2017 z 19.12.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do XII-140-2017 - dochody
Załącznik nr 1a do XII-140-2017 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XII-140-2017 - wydatki
Załącznik nr 2a do XII-140-2017 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr XI-141-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr XII-142-2017 zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XII-142-2017 załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-142-2017 załącznik nr 2
Zarządzenie nr XII-142-2017 załącznik nr 2a
Zarządzenie nr XII-143-2017 z 22.12.2017
Załącznik nr 1 do XII-143-2017 - wydatki
Załącznik nr 1a do XII-143-2017 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr XII-144-2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

 

Zarządzenie nr XII-145-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok
Zarządzenie nr XII-145-2017 załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-145-2017 załącznik nr 1a
 

Zarządzenie nr XII-146-2017 z 27.12.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok
Załącznik nr 1 do XII-146-2017 - wydatki

Zarządzenie nr XII-147-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok

Zarządzenie XII.148.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr XI/139/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie udostępienia informacji publicznej przez Urząd Gminy Sieraków
Zarządzenie XII.149.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr XI/66/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 

Zarządzenie nr XII-150-2017 z 29.12.2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do XII-150-201 7 - wydatki
Zarządzenie nr XII-151-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2017 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 24-01-2019 15:14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 24-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 25-01-2019 14:26:29