Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN110/PE125, na terenie działki nr ewid. 145 obręb Góra gm. Sieraków 2021-12-28 11:36:36
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2021-12-17 12:45:25
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - POMOC SPOŁECZNA 2021-12-10 23:04:20
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA PZERiI 2021-12-07 14:21:53
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA STE 2021-11-23 15:15:47
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE 2021-11-18 15:30:49
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr MDC3043A 2021-11-10 12:04:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 5,0 MW na dz. ewid. 189 obręb Grobia 2021-11-08 13:20:12
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA UTW 2021-11-05 12:44:29
dokument Małe granty - oferta uproszczona UTW 2021-11-05 11:42:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN110/PE125, na terenie działki nr ewid. 145 obręb Góra gm. Sieraków 2021-11-05 08:54:10
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA BCS 2021-11-03 15:27:52
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2022 ROKU 2021-11-03 14:53:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa sieci wodociągowej Kłosowice Sieraków Etap 3 2021-11-03 13:39:31
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2021-10-26 14:53:09
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA UTW 2021-10-22 13:47:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku kancelarii leśnictwa Lichwin, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do 5 m, na terenie działki nr 594/1, obręb Sieraków Nadleśnictwo, gm. Sieraków. 2021-10-18 13:52:43
dokument Granty PPGR 2021-10-15 10:51:24
dokument Postanowienie Burmistrza Gminy w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa sołectwa Góra w kadencji 2019-2023 2021-10-14 11:02:11
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. stawu wraz z systemem nawodnień na dz. ewid. nr 263 obr. Kaczlin 2021-10-01 13:22:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Kłosowice-Sieraków, na terenie działek nr ewid. 373 i 488/2 obręb Sieraków Miasto gm. Sieraków. 2021-10-01 13:22:03
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2021-09-29 14:31:22
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA STE 2021-09-23 15:22:17
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznych GROBIA I, GROBIA II, GROBIA III, DZ. 85, 86/3, 86/5 obr. Grobia 2021-09-20 10:51:41
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KK WRZOS 2021-09-16 11:17:32
dokument Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa parkingu na dz. ewid. nr 246 i 287/2 obr. Kłosowice 2021-09-14 10:36:36
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych w celu ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie dwóch urządzeń wodnych o zdolności poboru 40 m3/h każde, na działce nr 94 obręb Lutom. 2021-09-10 09:16:50
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA UKS KORMORAN 2021-09-07 13:10:04
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu oraz systemu nawodnień, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 263 obręb Kaczlin. 2021-08-31 11:46:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku Kancelarii leśnictwa Lichwin na terenie działki nr ewid. 594/1 obręb Sieraków Nadleśnictwo Borowy Młyn gm. Sieraków 2021-08-30 09:27:40
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA PZERiI 2021-08-11 15:17:51
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch odwiertów hydrogeologicznych, dz. 94 obr. Lutom 2021-08-11 08:25:31
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach ? postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW, dz. 48 obr. Grobia 2021-08-11 08:25:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej" 2021-08-05 08:53:28
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KP "WARTA" SIERAKÓW 2021-08-04 12:56:26
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14MW, planowanej do realizacji na działce nr 23 obręb Grobia., gm. Sieraków. 2021-07-29 11:51:52
dokument Obwieszczenie dotyczące odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24.05.2021 r., znak: PO.ZUZ.1.4210.352m.2020.KH odmawiającej ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego 2021-07-21 09:53:51
dokument Obwieszczenie ws. wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 6 MW z możliwością etapowania planowanej do realizacji na działkach nr 49 obręb Grobia, gmina Sieraków. 2021-07-14 11:16:11
dokument Małe granty - oferta uproszczona UKS KORMORAN 2021-07-12 10:38:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/237/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Sieraków w Sierakowie. 2021-07-08 23:31:58
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. 2021-07-07 13:18:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW na dz. 234 obręb Lutom, gm. Sieraków 2021-06-30 09:05:07
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2021-06-28 14:20:50
dokument ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH - XVIII Memoriał im. Grzegorza Chojana 2021-06-22 23:53:20
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 2021-06-21 15:54:14
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa Elektrowni Słonecznych "GROBIA I", "GROBIA II", "GROBIA III", "GROBIA IV" o łącznej mocy do 4 MW na działkach nr ew. 85, 86/3, 86/5 obręb Grobia, gm. Sieraków". 2021-06-18 13:41:30
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW na działce ewid. nr 23 obręb Grobia: - zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW na działce ewid. nr 23 obręb Grobia. - zawiadomienie o prowadzeniu postępowania wymagającego udziału społeczeństwa - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW, dz. ewid. 23 obręb Grobia. 2021-06-15 11:10:22
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA HUFIEC ZHP MIĘDZYCHÓD 2021-06-11 13:05:54
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA UKS KORMORAN 2021-06-02 15:24:37
dokument Informacja Burmistrza Gminy Sieraków o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-06-02 08:55:23
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji poprzez publiczne obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego "na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb obiektu stawowego o powierzchni 44,77 ha, położonego w obrębie Nadleśnictwo Sieraków". 2021-06-01 14:09:27
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KLUB KRĘGLARSKI WRZOS 2021-05-27 12:19:41
dokument SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2020 ROKU. 2021-05-25 13:31:11
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KLUB AMAZONEK 2021-05-24 21:09:07
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie parku solarnego w miejscowości Grobia 2021-05-21 13:56:57
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2021-05-14 14:01:01
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 2021-05-14 13:58:10
dokument Zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowaną na dz. ewid. nr 234 obręb Lutom. 2021-05-14 13:30:12
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE. 2021-05-14 13:27:01
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi nr 133 w Sierakowie 2021-05-10 13:01:54
dokument Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działek: dz. nr 89/6 (część), 93, obręb Tuchola, dz. nr 706/2, obręb Sieraków, gm. Sieraków. 2021-04-30 08:46:26
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU 2021-04-29 22:42:13
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej "Grobia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach 216/7 oraz 247/8 obręb Grobia o mocy do 4 MW, gmina Sieraków. 2021-04-29 11:54:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków. 2021-04-28 10:12:55
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej Grobia V dz. 126, 129 obręb Grobia 2021-04-25 22:41:33
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej Grobia VI, VII, VIII, IX dz. 126, 129 obręb Grobia 2021-04-25 22:40:03
dokument Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Sieraków na lata 2021-2023 2021-04-25 22:06:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. stawu oraz systemu nawodnień planowanego na działce 263 obręb Kaczlin. 2021-04-16 12:23:05
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa Parku Solarnego "Grobia I" , "Grobia II", "Grobia III", "Grobia IV" o łącznej mocy do 4 MW na dz. 85, 86/3, 86/5 obręb Grobia. 2021-04-08 09:26:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW, dz. 49 obręb Grobia 2021-04-01 12:15:22
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA SIERAKOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE (26.03.2021 r.) 2021-03-26 14:11:32
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA SIERAKOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE 2021-03-18 15:39:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/04 kV , zgodnie z warunkami technicznymi: obręb Tuchola dz. nr ewid. cz.dz. 89/6, dz. 93, obręb Sieraków dz. nr ewid. 706/2 2021-03-18 10:25:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW, dz. 48 obręb Grobia. 2021-03-17 13:59:18
dokument Budowa Elektrowni Słonecznej "Grobia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach nr 216/7 oraz 247/8 obręb Grobia o mocy do 4 MW gmina Sieraków. 2021-03-15 13:40:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch otworów hydrogeologicznych o głębokościach~130,0 m, zlokalizowanych na działce ewid. nr 94 obręb Lutom, gm. Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, w celu ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, mioceńskich oraz przystosowanie ich do eksploatacji poprzez wykonanie dwóch urządzeń wodnych o zdolności poboru 40 m3/h 2021-03-15 12:13:50
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu zasilającego obiekt stawowy na działkach nr 112/2, 112/4, 235/3 oraz 66/1 z ark. 1 mapy 12 obrębu Sieraków Nadleśnictwo, gmina Sieraków. 2021-03-15 12:12:56
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "GROBIA V", na działkach ew. nr 126, 129 obręb Grobia, gmina Sieraków 2021-02-22 13:31:23
dokument Zawiadomienie o wydanych postanowieniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą "GROBIA VI", "GROBIA VII", "GROBIA VIII", "GROBIA IX" o łącznej mocy do 4 MW na działkach ew. nr 126, 129 obręb Grobia, gmina Sieraków. 2021-02-22 13:29:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej: obręb Tuchola, obręb Sieraków. 2021-02-08 11:10:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej Grobia" dz. 216/7 i 247/8 obr. Grobia 2021-02-04 12:33:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu" dz. 246 i 287/2, obr. Kłosowice 2021-02-04 12:30:34
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków 2021-01-27 15:02:02
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA WSTiRW WARTA 2021-01-27 14:21:33
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. o wszczęciu postępowania ws. obiektu stawowego Borowy Młyn. 2021-01-22 10:14:43
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa obory, dz. 376, obręb Kaczlin 2021-01-22 10:13:19
dokument Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy Sieraków w 2021 roku 2021-01-22 09:33:33
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2021-01-14 21:27:16