Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2021

Zarządzenie nr I/1/2021 w sprawie: ustalenia planu finansowego na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr I-1-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I-1-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr I-1-2021 Załącznik nr 3 - dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Zarządzenie nr I-2-2021 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr 1-2-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I-2-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr I-3-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-4-2021 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-4-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I-5-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-6-2021 w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr I-6-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I-7-2021 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-7-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I-8-2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 201 r.
Zarządzenie nr I-9-2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkoła i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków

Zarządzenie nr I-10-2021 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-10-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I-10-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr I-11-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-12-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr I-12-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr I/13/2021 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Sieraków na lata 2021-2023

Zarządzenie nr II-14-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr II-15-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr II-15-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr II-16-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr II-17-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr II-17-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr II-17-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr II-18-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr II-18-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr II-18-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr III-19-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-20-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr III-20-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr III-20-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr III-21-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-21-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr III-21-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr III-22-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-23-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-23-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr III-24-2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Sieraków - Ośrodka Pomoc Społecznej w Sierakowie  których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr III-25-2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników gminnych jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego oraz samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie nr III-26-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-26-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr III-26-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr III-27-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-28-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr III-28-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr III-28-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IV-29-2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu

Zarządzenie nr IV-30-2021  w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IV-31-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr IV-31-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IV-31-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IV-32-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IV-32-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IV-32-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IV-33-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IV-33-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IV-33-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IV-34-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IV-35-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr IV-35-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IV-35-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IV-36-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IV-36-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IV-36-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IV-37-2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu
Zarządzenie nr IV-38-2021 w sprawie konsultacji społecznych zmiany "Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Zarządzenie nr V-39-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr V-40-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr V-40-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr V-41-2021 w sprawie ustalenia  opłat za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy

Zarządzenie nr V-42-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr V-42-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr V-42-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr V-43-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr V-44-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr V-44-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr V-45-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr V-45-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-46-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-47-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr VI-47-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-47-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VI-48-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-48-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-48-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VI-49-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Zarządzenie nr VI-50-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Zarządzenie nr VI-51-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Zarządzenie nr VI-52-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Zarządzenie nr VI-53-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Zarządzenie nr VI-54-2021 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.

Zarządzenie nr VI-55-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-55-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-56-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-57-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-57-2021 Załącznik nr 1.
Zarządzenie nr VI-58-2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr VI-59-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-59-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-59-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VI-60-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-61-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr VI-61-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-61-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VI-62-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VI-62-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VI-62-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VI-63-2021 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków.

Zarządzenie nr VI-64-2021 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury -
Sierakowskiego Ośrodka Kultury.

Zarządzenie nr VII-65-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków
Zarządzenie nr VII-66-2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2021/2021 w ramach rządowego programy pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022

Zarządzenie nr VII-67-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VII-68-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VII-68-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VII-68-2021 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-69-2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VII-70-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr VII-70-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VII-70-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VII-71-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VII-71-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VII-71-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VII-72-2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr VII-73-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VII-73-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VII-74-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr VII-75-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VII-75-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VII-76-2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu

Zarządzenie nr VIII-77-2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr VIII-78-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VIII-78-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VIII-78-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VIII-79-2021 w przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu

Zarządzenie nr VIII-80-2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VIII-81-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr VIII-81-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VIII-81-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VIII-82-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VIII-82-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VIII-82-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IX-83-2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły i przedszkola w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie nr VIII-84-2021 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VIII-85-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr VIII-85-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VIII-85-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr VIII-86-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr VIII-86-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr VIII-86-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IX-87-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr IX-88-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IX-88-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IX-89-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr IX-90-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IX-90-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IX-90-2021 Załącznik nr 2.

Zarządzenie nr IX-91-2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli w prywatnym żłobku "Bajkowa Kraina" w Sierakowie

Zarządzenie nr IX-92-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok.

Zarządzenie nr IX-92-2021 Załącznik nr 1.

Zarządzenie nr IX/93/2021 w sprawie: maksymalnej wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Zarządzenie nr IX-94-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr IX-94-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-94-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr IX-95-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr IX-96-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-96-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-96-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr IX-97-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr IX-97-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr IX-97-2021 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr IX/98/2021 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok.

Zarządzenie nr X-99-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-100-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-100-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-100-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-101-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-101-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-101-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-102-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-102-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-103-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-104-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-104-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-104-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-105-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-105-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-105-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr X-106-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-107-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-107-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-108-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr X-108-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr X-108-2021 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr XI-109-2021 w sprawie konsultacji społecznych "Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku".

Zarządzenie nr XI-110-2021 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków

Zarządzenie nr XI-111-2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sieraków na 2022 rok

Zarządzenie nr XI-112-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XI-113-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-113-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-113-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-114-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XI-114-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-114-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-115-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XI-115-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-115-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI-116-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XI-117-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XI-117-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XI-117-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XI/118/2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków
Zarządzenie nr XII-119-2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Zarządzenie nr XII-120-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XII-121-2021 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XII-121-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-121-2021 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr XII-122-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XII-122-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-122-2021 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr II/123/2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków

Zarządzenie nr XII-124-2021 powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości finansowane ze środków Funduszu Przeciw Covid-10".

Zarządzenie nr XII-125-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XII-125-2021 Załącznik nr 1
Zarządzenie nr XII-125-2021 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr XII-126-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr XII-127-2021 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XII-127-2021 Załącznik nr 1

Zarządzenie nr XII-128-2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ZARZĄDZENIE NR XII/129/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, poprzez wyłożenie do publicznego
wglądu, projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sieraków na lata 2022-2031
ZARZĄDZENIE NR XII.129.2021 załącznik numer 1

Zarządzenie nr XII-130-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok
Zarządzenie nr XII-131-2021 w sprawie zmian w planie finansowym na 2021 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr XII-132-2021 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr XII-133-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2021 rok

Zarządzenie nr XII-134-2021 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków 2021 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Dzubińska 30-04-2021 08:44:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Dzubińska 30-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 18-02-2022 11:28:21