Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 1-2022 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. "Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków" - umowa o przyznanie pomocy RPWP.02.01.01-30-0033/20-00 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2022-02-17 11:02:07
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 2-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - umowa o powierzenie grantu nr 3345/1/2021 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:13:51
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 3-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. środki z Funduszu Solidarnościowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej umowa nr 56/2022/AOON oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. 2023-01-23 13:14:50
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 4-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Rządowy Fundusz Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych ? wsparcie na podstawie Uchwały Nr 84 Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:23:54
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 5-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Polska Cyfrowa Granty PPGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - umowa o powierzenie grantu nr 1742/2022 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:24:31
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 6-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.Przebudowa ulicy Ułanów Wielkopolskich ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa nr 9.72/22 na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Ułanów Wielkopolskich ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa nr 9.72/22 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. 2023-01-23 13:25:33
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 7-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Fundusz Pomocy Pomoc Ukrainie oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. 2023-01-23 13:37:00
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 8-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. COVID KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Korpusu Wsparcia Seniorów oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. 2023-01-23 14:22:53
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 9-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Razem zmieniamy Świat umowa nr 29/DZ.III/2022 na realizację zadania publicznego pn. ?Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego? oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:38:12
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 10-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ Umowa nr 3/MII/D/SENIOR+2022 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:39:00
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 11-2022 w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Sieraków 2023-01-23 14:29:04
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 12-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Dodatek węglowy na dofinansowanie zadania pn. Dodatek węglowy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:43:50
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 13-2022 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Sieraków 2023-01-23 14:36:16
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 14-2022 w sprawie: powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektów: Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków, Cyfrowa gmina oraz Cyfrowa Gmina Granty PPGR 2023-01-23 13:47:44
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 15-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Dodatek dla gospodarstw domowych na dofinansowanie zadania pn. Dodatek dla gospodarstw domowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:48:36
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 16-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie umowa o przyznanie pomocy nr DFS IX.7211.56.2022 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. 2023-01-23 14:18:51
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 17-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów na dofinansowanie zadania pn. Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów ze środków Ministra Cyfryzacji wyłonione w drodze konkursu - umowa nr 2255/CRKS/22 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:49:48
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 18-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Ciepłe Mieszkanie umowa o przyznanie dotacji nr 14856/U/400/1314/2022 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:50:33
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 19-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Międzypokoleniowy park rekreacji w Sierakowie - umowa o przyznanie pomocy nr 02319-6935-UM1513556/21 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji 2023-01-23 13:51:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 20-2022 w sprawie wykazu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowiących dochód budżetu gminy Sieraków i nie przekraczających 15 zł 2023-01-31 10:34:38