Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-27 12:33:08 dodanie dokumentu
RIK.271.1.2023.I Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sieraków w 2023 roku przetarg drugi Andrzej Perz 2023-01-27 12:29:16 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Daria Waśkowiak 2023-01-27 10:47:49 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Daria Waśkowiak 2023-01-27 10:47:35 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Daria Waśkowiak 2023-01-27 10:47:10 dodanie dokumentu
RIK.271.1.2023.I Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sieraków w 2023 roku przetarg drugi Andrzej Perz 2023-01-27 10:23:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR I-14-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Daria Waśkowiak 2023-01-27 10:03:18 dodanie dokumentu
Statut sołectwa Lutomek Daria Waśkowiak 2023-01-27 10:00:39 edycja dokumentu
Statut sołectwa Lutomek Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:45:11 edycja dokumentu
Statut sołectwa Tuchola Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:42:41 edycja dokumentu
Statut sołectwa Przemyśl Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:30:38 edycja dokumentu
ROO.271.1.2023.BG UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SIERAKÓW W OKRESIE OD 01.02.2023 ROKU DO 31.01.2024 ROKU Andrzej Perz 2023-01-27 09:29:38 edycja dokumentu
Statut sołectwa Marianowo Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:26:22 edycja dokumentu
Statut sołectwa Ławica Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:23:32 edycja dokumentu
Statut sołectwa Lutom Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:22:25 edycja dokumentu
Statut sołectwa Lutom Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:20:20 edycja dokumentu
Statut sołectwa Kłosowice Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:18:16 edycja dokumentu
Statut sołectwa Kaczlin Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:14:42 edycja dokumentu
Statut sołectwa Jabłonowo Daria Waśkowiak 2023-01-27 09:11:09 edycja dokumentu
Statut sołectwa Izdebno Daria Waśkowiak 2023-01-27 08:56:48 edycja dokumentu
Statut sołectwa Izdebno Daria Waśkowiak 2023-01-27 08:56:28 edycja dokumentu
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Daria Waśkowiak 2023-01-27 08:43:24 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków. Daria Waśkowiak 2023-01-27 08:33:43 edycja dokumentu
Jednostki Organizacyjne Gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-27 08:27:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr I-13-2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2023 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-26 12:44:24 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolski w sprawie uchwały nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/280/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Daria Waśkowiak 2023-01-25 15:15:59 dodanie dokumentu
RIK.271.1.2023.I Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sieraków w 2023 roku przetarg drugi Andrzej Perz 2023-01-25 15:12:59 edycja dokumentu
RIK.271.5.2021.I Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Andrzej Perz 2023-01-25 13:52:18 edycja dokumentu
RIK.271.6.2022.I Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Andrzej Perz 2023-01-25 13:51:16 edycja dokumentu
Postanowienie nr I-10-2023 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-25 08:13:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-20-0951-108-2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-24 10:25:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-20/0951/107/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sieraków w 2023 roku Daria Waśkowiak 2023-01-24 10:24:46 dodanie dokumentu
RIK.271.1.2023.I Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sieraków w 2023 roku przetarg drugi Andrzej Perz 2023-01-23 15:42:09 edycja dokumentu
RIK.271.1.2023.I Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sieraków w 2023 roku przetarg drugi Andrzej Perz 2023-01-23 15:41:51 edycja dokumentu
Zarządzenie wewnętrzne nr 13-2022 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-23 14:36:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie wewnętrzne nr 11-2022 w sprawie: powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-01-23 14:29:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie wewnętrzne nr 8-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. COVID KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Korpusu Wsparcia Seniorów oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. Daria Waśkowiak 2023-01-23 14:22:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie wewnętrzne nr 16-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie umowa o przyznanie pomocy nr DFS IX.7211.56.2022 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji. Daria Waśkowiak 2023-01-23 14:18:51 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku - wersja 1 Daria Waśkowiak 2023-01-23 14:15:51 edycja dokumentu
Zarządzenie wewnętrzne nr 19-2022 w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn. Międzypokoleniowy park rekreacji w Sierakowie - umowa o przyznanie pomocy nr 02319-6935-UM1513556/21 oraz ustalenia okresu przechowywania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tej operacji Daria Waśkowiak 2023-01-23 13:51:17 dodanie dokumentu