Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. Joanna Dzubińska 2020-06-03 09:09:41 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI W SIERAKOWIE. Joanna Dzubińska 2020-06-02 12:42:26 dodanie dokumentu
Wykaz z dnia 17.04.2020 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących niezabudowane działki położone w Ławicy nr: 96/19, 96/17 i 96/18. Wiesław Czekała 2020-06-01 13:25:43 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2020-05-25 08:57:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 22.05.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 377/4. Wiesław Czekała 2020-05-22 10:15:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 22.05.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 377/4. Wiesław Czekała 2020-05-22 10:03:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 22.05.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej niezabudowaną działkę nr 377/4. Wiesław Czekała 2020-05-22 10:02:48 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA MODERNIZACJI MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWIE. Joanna Dzubińska 2020-05-22 08:57:22 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA MODERNIZACJI MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWIE. Joanna Dzubińska 2020-05-22 08:53:44 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2020-05-21 08:34:16 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2020-05-21 08:30:02 edycja dokumentu
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 12 maja 2020 r., dot. dz. 175/3 w Bucharzewie, cz. dz.: 1432/9, 2011/25, 2011/5 i 2001/42 w Sierakowie. Daria Luc-Kolebuk 2020-05-12 11:56:58 dodanie dokumentu
Łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok Paweł Jarysz 2020-05-11 12:44:32 dodanie dokumentu
Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok Paweł Jarysz 2020-05-11 12:43:39 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa do bilansu łącznego za 2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:42:33 edycja dokumentu
Informacja dodatkowa wyciąg do bilansu łącznego za 2019 rok Paweł Jarysz 2020-05-11 12:42:12 edycja dokumentu
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok Paweł Jarysz 2020-05-11 12:41:47 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa wyciąg do bilansu łącznego za 2019 rok Paweł Jarysz 2020-05-11 12:39:59 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa do bilansu łącznego za 2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:37:28 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy sporządzony na dziń 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:30:13 edycja dokumentu
Informacja dodatkowa - jednostka budżetowa Urząd Gminy sporządzona na dzień 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:29:55 edycja dokumentu
Informacja dodatkowa - wyciąg jednostka budżetowa Urzędu Gminy sporządzona na dzień 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:28:55 edycja dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej - Urząd Gminy sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:28:19 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej - Urząd Gminy sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:26:15 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - wyciąg jednostka budżetowa Urzędu Gminy sporządzona na dzień 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:22:32 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - jednostka budżetowa Urząd Gminy sporządzona na dzień 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 12:05:35 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Gminy sporządzony na dziń 31.12.2019 r. Paweł Jarysz 2020-05-11 11:57:19 dodanie dokumentu
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o.o. Joanna Dzubińska 2020-05-11 10:18:29 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - POMOC SPOŁECZNA Danuta Boczek 2020-05-08 14:39:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 8.05.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kłosowicach i stanowiącej dwie niezabudowane działki nr 245 i 246. Wiesław Czekała 2020-05-08 14:11:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 8.05.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kłosowicach i stanowiącej dwie niezabudowane działki nr 245 i 246. Wiesław Czekała 2020-05-08 14:01:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 8.05.2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kłosowicach i stanowiącej dwie niezabudowane działki nr 245 i 246. Wiesław Czekała 2020-05-08 14:01:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej i spraw wojskowych. Joanna Dzubińska 2020-05-08 12:24:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw obsługi rady miejskiej i jednostek pomocniczych. Joanna Dzubińska 2020-05-08 12:23:46 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘŚCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE RUROCIĄGU ZASILAJĄCEGO OBIEKT STAWOWY NA DZIAŁKACH NR 112/2, 112/4, 235/3 ORAZ 66/1 Z ARK. 1 MAPY 12 OBRĘBU SIERAKÓW NADLEŚNICTWO, GMINA SIERAKÓW. Joanna Dzubińska 2020-05-08 11:09:53 dodanie dokumentu
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o.o. Paweł Jarysz 2020-05-06 15:03:59 edycja dokumentu
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o.o. Joanna Dzubińska 2020-05-06 11:32:42 dodanie dokumentu
Petycja Open Nexus Sp. z o.o. Joanna Dzubińska 2020-05-06 11:21:37 edycja dokumentu
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców Gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. Joanna Dzubińska 2020-05-06 11:09:35 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI WSI LUTOMEK, GMINA SIERAKÓW, ETAP II Joanna Dzubińska 2020-05-06 10:30:43 edycja dokumentu