Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie przyłącza kablowego nn 0,4kV na terenie części działek nr ewid. 679, 676 i 677 obręb Sieraków, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-08 14:49:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa przyłącza energetycznego nn 0,4kv dla zasilania budynku gospodarczo-garażowego na dz. nr 538 Obręb Sieraków Miasto ul. Międzychodzka dz. nr ewid. 373 Daria Waśkowiak 2023-12-08 08:40:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-08 08:35:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-08 08:06:11 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Daria Waśkowiak 2023-12-07 15:03:23 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Daria Waśkowiak 2023-12-07 15:02:00 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Daria Waśkowiak 2023-12-07 12:25:57 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie okresowej analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w kontekście wymagań normy ISO-IEC 27001, w tym: utraty integralności, dostępności lub poufności informacji Daria Waśkowiak 2023-12-06 12:48:04 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolski NP-II.4131.1.438.2023.5 do uchwały nr LXII/424/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze w Kaczlinie Daria Waśkowiak 2023-12-05 10:04:30 dodanie dokumentu
Uchwała SO-20-0952-124-2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Sieraków na 2024 rok Daria Waśkowiak 2023-12-05 09:49:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-20/0957/124/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieraków na lata 2024?2031 Daria Waśkowiak 2023-12-05 09:45:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr SO-20/0951/624/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sieraków w 2024 roku Daria Waśkowiak 2023-12-05 09:43:29 dodanie dokumentu
RIK.271.10.2023.I Przebudowa nawierzchni ul. Leśna _ etap I Andrzej Perz 2023-12-04 16:01:39 edycja dokumentu
RIK.271.10.2023.I Przebudowa nawierzchni ul. Leśna _ etap I Andrzej Perz 2023-12-04 16:00:59 edycja dokumentu
RIK.271.10.2023.I Przebudowa nawierzchni ul. Leśna _ etap I Andrzej Perz 2023-12-04 16:00:39 edycja dokumentu
RIK.271.10.2023.I Przebudowa nawierzchni ul. Leśna _ etap I Andrzej Perz 2023-12-04 16:00:01 dodanie dokumentu
Wykaz z dnia 27 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie zlokalizowanych w Sierakowie i Tucholi Daria Luc-Kolebuk 2023-11-28 14:46:34 edycja dokumentu
Wykaz z dnia 27 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze w Bucharzewie, Grobi, Górze, Kaczlinie, Ławicy i Sierakowie. Daria Luc-Kolebuk 2023-11-28 08:09:45 dodanie dokumentu
Wykaz z dnia 27 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne w Sierakowie i Grobi, na okres do trzech lat i do dziesięciu lat. Daria Luc-Kolebuk 2023-11-28 08:05:20 dodanie dokumentu
Wykazy z dnia 27 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na cele magazynowania, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, garaże oraz zniczomat, w Sierakowie i Bucharzewie. Daria Luc-Kolebuk 2023-11-28 08:03:21 dodanie dokumentu
Wykaz z dnia 27 listopada 2023 r. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie zlokalizowanych w Sierakowie i Tucholi Daria Luc-Kolebuk 2023-11-28 07:59:12 dodanie dokumentu
RIK.271.5.2022.I Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sieraków w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych Andrzej Perz 2023-11-27 20:56:20 edycja dokumentu
RIK.271.8.2023.I Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa w Sierakowie Andrzej Perz 2023-11-26 16:18:50 edycja dokumentu
RIK.271.3.2023.I Zmiana sposobu użytkowania wiaty - zadaszonego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą techniczną Andrzej Perz 2023-11-26 15:55:50 edycja dokumentu
RIK.271.07.2023.I Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego o DCM do 3,5 t w wersji przedłużonej, wyposażonego w hak holowniczy ? używany Andrzej Perz 2023-11-26 15:13:31 edycja dokumentu
RIK.271.9.2023.I Wykonanie robót polegających na ulepszeniu nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przemyśl obręb Chalin Andrzej Perz 2023-11-24 11:26:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa oświetlenia drogowego nadbrzeża Warty w m. Sieraków Daria Waśkowiak 2023-11-24 10:50:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowego na kotłownię gazową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kominem spalinowym, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczym, gazowym i elektrycznym , na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie. Daria Waśkowiak 2023-11-24 09:02:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Sieraków wraz z infrastrukturą techniczną?, planowanego do realizacji na dz. ewid. nr 126/2 obręb Lutomek, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-11-24 08:40:37 dodanie dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE Daria Waśkowiak 2023-11-20 15:38:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie" Daria Waśkowiak 2023-11-20 13:19:26 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego Daria Waśkowiak 2023-11-20 12:44:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-11-13 10:08:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-11-13 10:06:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków Daria Waśkowiak 2023-11-13 10:05:15 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku - wersja 4 Daria Waśkowiak 2023-11-13 08:14:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjnego oraz budynku gospodarczego na sprzęt ppoż. Daria Waśkowiak 2023-11-10 08:18:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XI-136-2023 w sprawie: konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku Daria Waśkowiak 2023-11-09 12:22:47 dodanie dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE ˝PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2024 ROKU˝ Daria Waśkowiak 2023-11-03 14:58:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków Daria Waśkowiak 2023-11-03 13:24:55 edycja dokumentu