Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działek: dz. nr 89/6 (część), 93, obręb Tuchola, dz. nr 706/2, obręb Sieraków, gm. Sieraków. Joanna Dzubińska 2021-04-30 08:46:26 dodanie dokumentu
2021 Joanna Dzubińska 2021-04-30 08:44:18 dodanie dokumentu
2021 Joanna Dzubińska 2021-04-30 08:42:04 usunięcie dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU Danuta Boczek 2021-04-29 22:46:43 edycja dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU Danuta Boczek 2021-04-29 22:46:10 edycja dokumentu
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU Danuta Boczek 2021-04-29 22:42:13 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 Joanna Dzubińska 2021-04-29 22:27:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej "Grobia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działkach 216/7 oraz 247/8 obręb Grobia o mocy do 4 MW, gmina Sieraków. Joanna Dzubińska 2021-04-29 11:54:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków. Joanna Dzubińska 2021-04-28 10:12:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej Grobia V dz. 126, 129 obręb Grobia Joanna Dzubińska 2021-04-25 22:41:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej Grobia VI, VII, VIII, IX dz. 126, 129 obręb Grobia Joanna Dzubińska 2021-04-25 22:40:03 dodanie dokumentu
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Sieraków na lata 2021-2023 Joanna Dzubińska 2021-04-25 22:06:34 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2021-04-23 10:42:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze z dnia 20 kwietnia 2021 r. Daria Luc-Kolebuk 2021-04-20 12:48:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej cz.dz.2011/25; handlu, usług i gastronomii cz.dz. 2011/5 oraz na cele rekreacyjne dz. 2000/26 z dnia 20 kwietnia 2021 r. Daria Luc-Kolebuk 2021-04-20 12:45:40 dodanie dokumentu
Wykaz z dnia 20 kwietnia 2021 r. - nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie - dz. 2013, 2010/10 i cz.dz. 2010/6 w Sierakowie Daria Luc-Kolebuk 2021-04-20 12:40:10 dodanie dokumentu
Tłumacz języka migowego on-line (zakładka menu) Paweł Jarysz 2021-04-19 15:46:25 dodanie pozycji menu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. stawu oraz systemu nawodnień planowanego na działce 263 obręb Kaczlin. Joanna Dzubińska 2021-04-16 12:23:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. stawu oraz systemu nawodnień planowanego na działce 263 obręb Kaczlin. Joanna Dzubińska 2021-04-16 12:23:05 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" Paweł Jarysz 2021-04-13 14:20:43 edycja dokumentu
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" Paweł Jarysz 2021-04-13 14:15:03 edycja dokumentu
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" Paweł Jarysz 2021-04-13 14:07:13 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego stan na dzień 31 grudnia 2020 r. Joanna Dzubińska 2021-04-09 11:16:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 7 stycznia 2020 r. dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa Parku Solarnego "Grobia I" , "Grobia II", "Grobia III", "Grobia IV" o łącznej mocy do 4 MW na dz. 85, 86/3, 86/5 obręb Grobia. Joanna Dzubińska 2021-04-08 09:26:49 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2021-04-01 14:06:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 6 MW, dz. 49 obręb Grobia Joanna Dzubińska 2021-04-01 12:15:22 dodanie dokumentu
MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA SIERAKOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE (26.03.2021 r.) Joanna Dzubińska 2021-03-26 14:11:32 dodanie dokumentu
Wykaz z dnia 26.03.2021 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących niezabudowane działki położone w Ławicy nr 96/12 i 96/14. Wiesław Czekała 2021-03-26 12:13:32 edycja dokumentu
Wykaz z dnia 26.03.2021 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących niezabudowane działki położone w Ławicy nr 96/12 i 96/14. Wiesław Czekała 2021-03-26 12:11:31 edycja dokumentu
Wykaz z dnia 26.03.2021 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących niezabudowane działki położone w Ławicy nr 96/12 i 96/14. Wiesław Czekała 2021-03-26 12:08:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiu. Joanna Dzubińska 2021-03-19 13:45:50 dodanie dokumentu
MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA SIERAKOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Danuta Boczek 2021-03-18 15:39:56 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2021-03-18 13:34:41 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2021-03-18 13:16:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/04 kV , zgodnie z warunkami technicznymi: obręb Tuchola dz. nr ewid. cz.dz. 89/6, dz. 93, obręb Sieraków dz. nr ewid. 706/2 Joanna Dzubińska 2021-03-18 10:25:24 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Sieraków Paweł Jarysz 2021-03-17 15:27:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW, dz. 48 obręb Grobia. Joanna Dzubińska 2021-03-17 13:59:18 dodanie dokumentu
Budowa Elektrowni Słonecznej "Grobia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach nr 216/7 oraz 247/8 obręb Grobia o mocy do 4 MW gmina Sieraków. Joanna Dzubińska 2021-03-15 13:40:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch otworów hydrogeologicznych o głębokościach~130,0 m, zlokalizowanych na działce ewid. nr 94 obręb Lutom, gm. Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, w celu ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, mioceńskich oraz przystosowanie ich do eksploatacji poprzez wykonanie dwóch urządzeń wodnych o zdolności poboru 40 m3/h Joanna Dzubińska 2021-03-15 12:13:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanych postanowieniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu zasilającego obiekt stawowy na działkach nr 112/2, 112/4, 235/3 oraz 66/1 z ark. 1 mapy 12 obrębu Sieraków Nadleśnictwo, gmina Sieraków. Joanna Dzubińska 2021-03-15 12:12:56 dodanie dokumentu