Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Lutomek, gmina Sieraków 2024-06-19 08:00:54
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej publicznej obręb Kaczlin 2024-06-11 12:52:50
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Sieraków 2024-06-03 09:50:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na Budowie pomnika Powstańców Wielkopolskich z Lutomia 2024-05-29 09:30:26
dokument Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV 2024-05-29 09:27:48
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami 2024-05-22 12:33:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia - Jaroszewo Północ, gmina Sieraków 2024-05-15 07:52:19
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr MDC3044A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 103 obręb Grobia, gmina Sieraków. 2024-04-30 13:30:05
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej linii średniego napięcia SN dla elektrowni słonecznej Grobia na terenie działkek o nr ewid. 89, 358, 79, 58, 71, 211, 247/8 obręb Grobia, gmina Sieraków. 2024-04-30 13:27:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na kablowaniu sieci SN: przebudowie ciągu liniowego 2024-04-23 13:05:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 269 obrębu Góra, gmina Sieraków 2024-04-22 11:03:53
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-04-05 14:26:49
dokument Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działki o nr ewid. 82 obręb miasto Sieraków 2024-04-03 14:30:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej w Lutomiu 2024-03-27 09:20:28
dokument ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pomnika Powstańców Wielkopolskich z Lutomia na terenie działki o nr ewid. 238 obręb Lutom, gmina Sieraków 2024-03-12 14:44:07
dokument Zawiadomienie o budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, na terenie działek nr 679, 676, 677, obręb Sieraków, gmina Sieraków 2024-02-12 11:46:14
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2024-02-06 11:07:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla przebudowy sieci elektroenergetycznej z napowietrznej na kablową sieć elektroenergetyczna SN-15kV wraz z instalacją optotelekomunikacyjną i nn-0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi, złącza kablowo - pomiarowe, na terenie działek: Kotwica 2024-02-05 15:37:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków, dla działki nr 838 2024-02-05 08:57:25
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie pomnika Powstańców Wielkopolskich z Lutomia na terenie działki o nr ewid. 238 obręb Lutom, gmina Sieraków 2024-01-24 14:48:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie przyłącza kablowego nn 0,4kV na terenie części działek nr ewid. 679, 676 i 677 obręb Sieraków, gmina Sieraków 2023-12-08 14:49:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa przyłącza energetycznego nn 0,4kv dla zasilania budynku gospodarczo-garażowego na dz. nr 538 Obręb Sieraków Miasto ul. Międzychodzka dz. nr ewid. 373 2023-12-08 08:40:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków 2023-12-08 08:06:11
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa oświetlenia drogowego nadbrzeża Warty w m. Sieraków 2023-11-24 10:50:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowego na kotłownię gazową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kominem spalinowym, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczym, gazowym i elektrycznym , na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie. 2023-11-24 09:02:17
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku administracyjnego oraz budynku gospodarczego na sprzęt ppoż. 2023-11-10 08:18:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków 2023-11-03 13:24:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków 2023-11-03 13:20:19
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dostrzegalni przeciwpożarowej z systemem antenowym i monitoringiem wizyjnym, na potrzeby leśnictwa i otoczenia, w skład której wchodzą: wieża strunobetonowa z fundamentem, ogrodzenie, utwardzenie terenu, instalacja zasilająca i teletechniczna w Bucharzewie 2023-10-03 09:56:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa przyłącza energetycznego nn 0,4kv dla zasilania budynku gospodarczo-garażowego na dz. nr 538 Obręb Sieraków Miasto ul. Międzychodzka dz. nr ewid. 373 2023-09-26 10:08:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku administracyjnego oraz budynku gospodarczego na sprzęt ppoż. 2023-09-21 10:42:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie oświetlenia drogowego nadbrzeża Warty w m. Sieraków 2023-09-21 10:40:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowego na kotłownię gazową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kominem spalinowym, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczym, gazowym i elektrycznym , na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie. 2023-09-12 15:15:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie części działek o nr ewid. 205/7, 205/15, 205/10, 237/2 (oraz przyłącza na działkach nr ewid. 205/12 i 205/13) obręb Sieraków, gmina Sieraków 2023-08-09 07:45:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dostrzegalni przeciwpożarowej z systemem antenowym i monitoringiem wizyjnym, na potrzeby leśnictwa i otoczenia, w skład której wchodzą: wieża strunobetonowa z fundamentem, ogrodzenie, utwardzenie terenu, instalacja zasilająca i teletechniczna 2023-08-08 10:31:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej m. Sieraków ul. Wroniecka 2023-08-07 10:25:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia-Jaroszewo, gmina Sieraków 2023-07-31 14:43:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - rozbudowa sieci wodociągowej w Ławicy 2023-06-27 08:20:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Sieraków 2023-06-13 14:23:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej m. Sieraków ul. Wroniecka 2023-06-13 14:21:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków 2023-05-31 11:14:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej obręb Ławica gm. Sieraków 2023-04-11 08:49:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków 2023-03-29 07:51:28
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków 2023-02-07 08:51:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 269 obrębu Góra, gmina Sieraków oraz częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Lutomek, gmina Sieraków 2023-02-06 09:54:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Chorzępowo Obręb Chorzępowo dz. nr ewid. 35. 2023-02-06 08:30:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w m. Bucharzewo Obręb Bucharzewo dz. nr ewid. 126, 161, 172, 174, 182. 2023-02-06 08:29:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie melioracyjnym pod drogą wojewódzką nr 182 Obręb Sieraków Miasto część dz. nr ewid. 373 i 961/7 2023-02-06 08:28:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Międzychodzkiej w Sierakowie (ciąg pieszo-jezdny) 2023-01-19 12:57:07
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie melioracyjnym pod drogą wojewódzką nr 182 Obręb Sieraków dz. nr ewid. 373 i 961/7 2022-12-20 15:06:31
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej 2022-09-07 09:49:26
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków 2022-06-29 08:08:03
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków 2022-03-30 08:51:32
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków. 2021-09-01 10:42:08
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków. 2021-08-18 10:43:30
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. 2021-07-15 02:11:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa Domu Kultury i Edukacji wraz zapleczem techniczno - usługowym 2020-02-28 12:02:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowie sieci gazowej na terenie części działki drogowej nr ewid. 1481 obręb Sieraków ul. Poznańska 2020-01-31 11:58:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowie sieci gazowej na terenie części działek drogowych nr ewid. 1604/3, 1481, 1339 obręb Sieraków ul. Poznańska 2020-01-31 11:48:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie sieci gazowej na terenie części działek drogowych nr ewid. 71 i 211 obręb Grobia 2020-01-31 11:40:45
dokument Częściowa zmiana mpzp - rejon ulicy Opalińskich i Wronieckiej 2020-01-15 10:41:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Chorzępowo 2019-11-29 10:46:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Kłosowice 2019-11-29 09:52:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp na terenie wsi Góra 2019-10-09 09:08:16
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa odcinka kanalizacji deszczowej Chorzępowo 2019-09-17 10:51:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Skablowanie linii SN 15 kV Sieraków - Kłosowice w m. Chorzępowo 2019-09-17 10:49:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Skablowanie linii SN 15 kV Sieraków - Kłosowice w m. Góra 2019-09-17 08:58:51
dokument Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Nadleśnictwo Sieraków 2019-08-30 08:16:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-03-25 12:14:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-03-25 12:12:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - WPK 2019-02-25 09:33:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-02-06 14:01:42