Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr X/126/2023 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:13:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr X/125/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:13:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr XI/138/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:13:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/134/2023 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:12:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/133/2023 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:11:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX/132/2023 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:11:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/131/2023 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:10:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/130/2023 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:09:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/129/2023 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:08:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/128/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:08:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/127/2023 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:07:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/126/2023 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:06:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr X/125/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX/121/2023 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:02:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr IX/120/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2023 rok Daria Waśkowiak 2023-12-21 14:01:33 dodanie dokumentu
RIK.271.10.2023.I Przebudowa nawierzchni ul. Leśna _ etap I Andrzej Perz 2023-12-19 13:45:20 edycja dokumentu
RIK.271.10.2023.I Przebudowa nawierzchni ul. Leśna _ etap I Andrzej Perz 2023-12-19 10:52:55 edycja dokumentu
RIK.271.11.2023.I Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sieraków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych Andrzej Perz 2023-12-19 10:05:43 edycja dokumentu
RIK.271.11.2023.I Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sieraków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych Andrzej Perz 2023-12-19 08:36:11 edycja dokumentu
RIK.271. 13 . 2023.M Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi w imieniu gminy Sieraków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Andrzej Perz 2023-12-16 13:41:25 dodanie dokumentu
RIK.272.12.2023.I Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Andrzej Perz 2023-12-15 15:12:21 edycja dokumentu
RIK.272.12.2023.I Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Andrzej Perz 2023-12-15 15:11:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków Danuta Boczek 2023-12-15 14:35:28 edycja dokumentu
Nabór uzupełniający kandydatów do Rady Seniorów gminy Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-14 12:40:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego Daria Waśkowiak 2023-12-14 08:38:38 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 621-2023 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Daria Waśkowiak 2023-12-13 14:50:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Sieraków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego Daria Waśkowiak 2023-12-13 14:09:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrz Gminy Sieraków z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2023 roku Daria Waśkowiak 2023-12-12 09:07:52 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego Daria Waśkowiak 2023-12-12 09:00:04 edycja dokumentu
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego Daria Waśkowiak 2023-12-12 08:53:53 dodanie dokumentu
RIK.271.11.2023.I Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sieraków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych Andrzej Perz 2023-12-10 15:41:17 edycja dokumentu
RIK.271.11.2023.I Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sieraków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych Andrzej Perz 2023-12-10 15:40:52 edycja dokumentu
RIK.271.11.2023.I Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sieraków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych Andrzej Perz 2023-12-10 15:40:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie przyłącza kablowego nn 0,4kV na terenie części działek nr ewid. 679, 676 i 677 obręb Sieraków, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-08 14:49:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa przyłącza energetycznego nn 0,4kv dla zasilania budynku gospodarczo-garażowego na dz. nr 538 Obręb Sieraków Miasto ul. Międzychodzka dz. nr ewid. 373 Daria Waśkowiak 2023-12-08 08:40:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-08 08:35:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Sieraków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków Daria Waśkowiak 2023-12-08 08:06:11 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Daria Waśkowiak 2023-12-07 15:03:23 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Daria Waśkowiak 2023-12-07 15:02:00 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Daria Waśkowiak 2023-12-07 12:25:57 dodanie dokumentu