Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2019

UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ODDANIA CZCI UCZESTNIKOM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY.
Załącznik do Uchwały nr IV/31/2019

UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W SIERAKOWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sierakowie.

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sierakowie.

UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA I MIESZKANIACH CHRONIONYCH

UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY.

UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opinia nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie założeń projektu planu ochrony rezerwatu przyrody

UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom "Senior +" w gminie Sieraków oraz jej połączenia z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie.

UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na rok 2019.

UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sieraków

UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

OŚWIADCZENIE NR VII/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie inicjatywy przywrócenia połączeń kolejowych na linii 368

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectw: Bucharzewo, Chorzępowo, Grobia, Kłosowice, Lutomek, Marianowo oraz Tuchola z gminy Sieraków do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej.

UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 maja 2019r. zmieniająca uchwale nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy Sieraków.

Uchwała nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 maja 2019r. w sprawie określenia zasad korzystania z parku wiejskiego w Kłosowicach.

Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019roku.

UCHWAŁA NR IX/62/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.

UCHWAŁA NR IX/63/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.

UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania

UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2018.

UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2018.

UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chalinie stanowiącej działkę nr 132.

UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę gruntową nr 377/4.

UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Góra do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Sieraków”

UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Sieraków oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra gmina Sieraków

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków.

Rozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały XI-77-2019

UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2019 rok.

UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 października 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków.

UCHWAŁA NR XIII/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 5
Uzasadnienie do uchwały

UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Objaśnienia do uchwały
uzasadnienie do uchwały

UCHWAŁA NR XIII/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października roku w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

UCHWAŁA NR XIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 56.

UCHWAŁA NR XIII/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków
załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XIII/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

UCHWAŁA NR XIII/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”

UCHWAŁA NR XIII/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

UCHWAŁA NR XIII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół im. Maksymiliana Siły - Nowickiego w Sierakowie

UCHWAŁA NR XIII/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Maksymiliana Siły - Nowickiego w Sierakowie

U C H W A Ł A NR XIII/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Uzasadnienie do uchwały

UCHWAŁA NR XV/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
uzasadnienie do uchwały

UCHWAŁA NR XV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
uzasadnienie do uchwały
objaśnienia do WPF

UCHWAŁA NR XV/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XV/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XV/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

UCHWAŁA NR XV/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

UCHWAŁA NR XV/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR XV/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

UCHWAŁA NR XV/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku.

UCHWAŁA NR XV/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków.

UCHWAŁA NR XV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały o przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej.

UCHWAŁA NR XV/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XV/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XV/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty

UCHWAŁA NR XV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Lutom, gmina Sieraków.
załącznik graficzny do uchwały nr XV/111/2019

UCHWAŁA NR XV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na wykup prawa własności nieruchomości położonej w Grobi stanowiącej działkę nr 16/4.

UCHWAŁA NR XV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
Regulamin udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sieraków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska w budynkach mieszkalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 28-08-2019 10:48:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 28-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 04-12-2019 09:57:45