Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

2018

Zarządzenie nr I-1-2018 w sprawie: ustalenia planu finansowego na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr I-1-2018 załacznik nr 1
Zarządzenie nr I-1-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie nr I-1-2018 Załącznik nr 3 - dochody związane z realizacją zadań zleconych
Zarządzenie nr I-2-2018 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia I-2-2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia I-2-2018
Zarządzenie nr I/3/2018 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasodu nieruchomości gminy Sieraków na lata 2018-2020
Zarządzenie nr I-4-2018 z 9.01.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do I-4-2018 - wydatki
Załącznik nr 2 do I-4-2018 - FS
Załącznik nr 2a do I-4-2018 - FS
Zarządzenie nr I-5-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
zarządzenia nr I-5-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie I-6-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złozone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie I-7-2018 w sprawie określenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2018
Zarządzenie nr I-8-2018 z 31.01.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do I-8-2018 - wydatki
Zarządzenie nr I-9-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr I-9-2018 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr I-10-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
zarządzenia  nr I-10-2018  załącznik do nr 1
Zarządzenie II-11-2018 w sprawie ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów z terenów stanowiących wlasność gminy Sieraków
Zarządzenie nr II-12-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
zarządzenie nr II-12-2018 załącznik nr 1
zarządzenie nr  II-12-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie nr II-13-2018 z 27.02.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do II-13-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do II-13-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do II-13-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do II-13-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr II-14-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr II-14-2018  Zmiana dochodów
Zarządzenie nr II-14-2018 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr II-15-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr II-15-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr II-15-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie III-16-2018 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do podejmowania dzialań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania.
Zarządzenie III-17-2018 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowania w sprawie świdczeń rodzinncyh i funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie III-18-2018 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do poświadczania za zagodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań
Zarządzenie III-19-2018 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie nr III-20-2018 z 06.03.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do III-20-2018 - dochody
Załącznik nr 2 do III-20-2018 - wydatki

Zarządzenie nr III-21-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenia nr III-21-2018 załącznik nr 1
Zarządzenia nr III-21-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie nr III-22-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenia nr  III- 22-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-23-2018 z 15.03.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do III-23-2018 - wydatki

Zarządzenie nr III-24-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenia nr III-24-2018 załacznik nr 1

Zarządzenie III-25-2018 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania Kryzysowego gminy Sieraków
Zarządzenie III-26-2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr VI/66/2016 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Zarządzenie III-27-2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr XII/139/2014 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez Urząd Gminy Sieraków
Zarządzenie nr III-28-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zrządzenie nr III-28-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-28-2018 załacznik nr 2
Zarządzenie III-29-2018 w sprawie konsultacji społecznych zmiany "Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku"
Zarządzenie nr III-30-2018 z 30.03.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do III-30-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do III-30-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do III-30-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do III-30-2018 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do III-30-2018 - FS
Załącznik nr 3a do III-30-2018 - FS
Zarządzenie nr III-31-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenia III-31-2018 Zmiana dochodów
Zarządzenia III-31-2018 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr III-32-2018 sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr III-32-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr III-32-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie nr III-33-2018 z 30.03.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do III-33-2018 - wydatki

Zarządzenie nr III-34-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenia nr III-34-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr IV-35-2018 z 11.04.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do IV-35-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do IV-35-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IV-35-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do IV-35-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr IV-36-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IV-36-2018 zmiana dochodów
Zarządzenie nr IV-36-2018 zmiana wydatków
Zarządzenie nr IV-37-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr IV-37-2018 załącznik nr 1
Zarzadzenie nr IV-37-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie nr IV-38--2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenia nr IV-38-2018 załacznik nr 1
Zarządzenia nr IV-38-2018 załacznik nr 2
Zarządzenie nr IV-39-2018 z 24.04.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do IV-39-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do IV-39-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IV-39-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do IV-39-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr IV-40-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr IV-40-2018 Zmiana dochodów
Zarządzenie nr IV-40-2018 Zmiana wydatków
Zarządzenie nr IV-41-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr IV-41-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr IV-41-2018 załącznik nr 2
Zarządzenie V/42/2018 w sprawie: ustalenia zasad i terminów przekazywania danych statystycznych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania RF-03
Zarządzenie nr V-43-2018 z 09.05.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do V-43-2018 - wydatki
Załącznik nr 1a do V-43-2018 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr V-44-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr V-44 -2018  Zmiana wydatków
Zarządzenie nr V-45-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr V-45-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr V-46-2018 z 16.05.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do V-46-2018 - wydatki

Zarządzenie nr V-47-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok

Zarządzenie nr V-47 -2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr V-48--2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr V-48-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr V-48-2018 załącznik nr 2

Zarządzenie nr V/49/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr V/49/2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr V/49/2018 załącznik nr 1a
Zarządzenie nr V-50-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr V-50-2018 zmiana wydatków
Zarządzenie nr V-51-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr V-51-2018  załącznik nr 1

Zarządzenie VI-52-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VI-53-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenia VI-53-2018 załacznik nr 1

Zarządzenie VI-54-2018   w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VI-55-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr VI-55-2018
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr VI-55-2018
Zarządzenie nr VI-56-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VI-56-2018 załacznik nr 1
Zarządzenie nr VI-56-2018 załącznik nr 2

Zarządzenie VI-57-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie VI-58-2018 w sprawie upoważnienia Kieronika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć dotyczących świadczenia "Dobry start"
Zarządzenie nr VI-59--2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr  VI-59-2018 załacznik nr 1
Zarządzenie nr  VI-59-2018 załącznik nr 2

Zarządzenie VI-60-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VI-61-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VI-61-2018 zmiana dochodów
Zarządzenie nr VI-61-2018 zmiana wydatków

Zarządzenie nr VI-62-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VI/63/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VI-63-2018 - wydatki
ZARZĄDZENIE NR VI/64/2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VI-64-2018 załącznik nr 1

Zarządzenie nr VI-65-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury-biblioteka

Zarządzenie nr VI-66-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury-sok.pdf

ZARZĄDZENIE NR VII/67/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VII-67-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-67-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-67-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-67-2018 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr VI-68-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VI-68-2018 zmiana dochodów
Zarządzenie nr VI-68-2018 zmiana wydatków
Zarządzenie nr VI-69-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VII-69-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-69-2018 załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR VII/70/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VII-70-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-70-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-70-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-70-2018 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr VII-71-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VII-71-2018 zmiana dochodów
Zarządzenie nr VII-71-2018 zmiana wydatków
Zarządzenie nr VII-72-2018 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VII-72-2018 załącznik nr 1
Zarządzenie nr VII-72-2018 załącznik nr 2

Zarządzenie nr VII-73-2018 w sprawie upoważnienia praconików OPS do prowadzenia postępowań
Zarządzenie nr VII-74-2018 w sprawie upoważnienia praconików OPS do prowadzenia postępowań

ZARZĄDZENIE NR VII/75/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VII-75-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do VII-75-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VII-75-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do VII-75-2018 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr VII-76-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr VII-76-2018 zmiana dochodów
Zarządzenie nr VII-76-2018 zmiana wydatków
Zarządzenie nr VII-77-2018 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
Zarządzenia nr VII-77-2018 załącznik nr 1
Zarządzenia nr VII-77-2018 załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR VII/78/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VII-78-2018 - wydatki
Załącznik nr 1a do VII-78-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr VII-79-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VII-80-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr VII-81-2018 w wsprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich

Zarządzenie nr VIII-82-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/83/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VIII-83-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do VIII-83-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VIII-83-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do VIII-83-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr VIII-84-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VIII-85-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/86/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VIII-86-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do VIII-86-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VIII-86-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do VIII-86-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr VIII-87-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VIII-88-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr VIII-89-2018 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków
Zarządzenie nr VIII-90-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/91/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VIII-91-2018 - wydatki

Zarządzenie nr VIII-92-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

Zarządzenie nr VIII/93/2018 Burmistrza Gminy Sieraków z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Sieraków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 paźziernika 2018 r. 

ZARZĄDZENIE NR VIII/94/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do VIII-94-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do VIII-94-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do VIII-94-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do VIII-94-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr VIII-95-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr VIII-96-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

Zarządzenie nr IX/97-2018 w sprawie maksymalnej wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych 

Zarządzenie nr IX/98/2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w internecie wnoszone przez uczniów szkół prowadzonych przez gminę Sieraków

ZARZĄDZENIE NR IX/99/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do IX-99-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do IX-99-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IX-99-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do IX-99-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr IX-100-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-101-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR IX/102/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do IX-102-2018 - wydatki
Załącznik nr 1a do IX-102-2018 - wydatki - zadania zlecone
Zarządzenie nr IX-103-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-104-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR IX/105/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do IX-105-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do IX-105-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IX-105-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do IX-105-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr IX-106-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr IX-107-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr IX-108-2018 w sprawie konsultacji społecznych "Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku"
Zarządzenie nr IX-109-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników r wmach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - wyprawka szkolna.
Zarządzenie nr IX-110-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-111-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR IX/112/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do IX-112-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do IX-112-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do IX-112-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do IX-112-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr IX-113-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr IX-114-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR IX/115/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do IX-115-2018 - wydatki
Zarządzenie nr IX-116-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

Zarządzenie nr X-117-2018 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok
Załącznik do zarządzenia nr X-117-2018
ZARZĄDZENIE NR X/118/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do X-118-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do X-118-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-118-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-118-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-119-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr X-120-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr X-121-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Sieraków nr XII/150/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług

Zarządzenie nr X-122-2018 z 11.10.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do X-122-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do X-122-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-122-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-122-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-123-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr X-124-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr X-125-2018 z 19.10.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do X-125-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do X-125-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do X-125-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-125-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-126-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr X-127-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr X-128-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr X-129-2018 z 30.10.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do X-129-2018 - dochody
Załącznik nr 2 do X-129-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do X-129-2018 - wydatki - zadania zlecone

Zarządzenie nr X-130-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr X-131-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr XI-132-2018 z 09.11.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do XI-132-2018 - wydatki

Zarządzenie nr XI-133-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr XI-134-2018 - WPF w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik - projekt uchwały
Objaśnienia do projektu WPF
Zarządzenie nr XI-135-2018 w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Sieraków na 2019 rok.
Projekt Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
Załącznik nr 1 - Uzasadnienie_2019
Załącznik nr 1 do uzasadnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 2 do uzasadnienia
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załacznik nr 2 - Średnie zatrudnienie
Załącznik nr 3 do uzasadnienia
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 - Fundusz Sołecki
Załącznik nr 4a - Fundusz Sołecki
Załącznik nr 5 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 6 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 7 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Załącznik nr 8 - Alkoholowe
Załącznik nr 9 - Ochrona środowiska
Załącznik nr 10 - Gospodarka odpadami
Zarządzenie nr XI-136-2018 w sprawie ustalenia wykazu przewozów (kursów) realizowanych w ramach bezpłatnego transportu i opieki
Zarządzenie nr XI-137-2018 z 21.11.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do XI-137-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do XI-137-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XI-137-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do XI-137-2018 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 2b do XI-137-2018 - wydatki - porozumienia między jst.
Załącznik nr 3 do XI-137-2018 - FS
Załącznik nr 3a do XI-137-2018 - FS

Zarządzenie nr XI-138-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr XI-139-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr XI-140-2018 w sprawie konsultacji społecznych zmiany "Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku"
Zarządzenie nr XI-141-2018 w sprawie upoważnienia Kieronika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Sieraków - Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
Zarządzenie nr XI-142-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok

Zarządzenie nr XI-143-2018 z 29.11.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do XI-143-2018 - wydatki
Załącznik nr 1b do XI-143-2018 - wydatki - porozumienia między jst.

Zarządzenie nr XI-144-2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr XI-145-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Sieraków na 2018 rok
Zarządzenie nr XI-146-2018 w sprawie odwołania upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia do postępowań administracyjnych, w sprawach dotyczących pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Zarządzenie nr XI-147-2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów.
Zarządzenie nr XI-148-2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
Zarządzenie nr XI-149-2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych sprawach postępowania
Zarządzenie nr XI-150-2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Zarządzenie nr XII-151-2018 z 07.12.2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do XII-151-2018 - wydatki
 

Zarządzenie nr XII-166-2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do XII-166-2018 - dochody
Załącznik nr 1a do XII-166-2018 - dotacje - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XII-166-2018 - wydatki
Załącznik nr 2a do XII-166-2018 - wydatki - zadania zlecone
Załącznik nr 2b do XII-166-2018 - wydatki - porozumienia między jst.
Zarządzenie nr XII-169-2018 z 21.12.2018  w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok.
Załącznik nr 1 do XII-169-2018 - dochody w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1b do XII-169-2018 - dotacje - porozumienia między jst.
Załącznik nr 2 do XII-169-2018 - wydatki
Załącznik nr 2b do XII-169-2018 - wydatki - porozumienia między jst.
Zarządzenie nr XII-171-2019 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok

Załącznik nr 1 do XII-171-2018 - wydatki w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1b do XII-171-2018 - wydatki - porozumienia między jst

Zarządzenie nr XII-174-2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok
Załącznik nr 1 do XII-174-2018 - wydatki w sprawie: zmian w budżecie gminy Sieraków na 2018 rok

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Waśkowiak 23-01-2019 13:21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Waśkowiak 23-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Waśkowiak 01-04-2019 08:28:01