Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR I/1/2022 w sprawie: ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-03-01 10:11:47
dokument Zarządzenie nr I-2-2022 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR I/3/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:13:17
dokument Zarządzenie nr I-4-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:13:44
dokument Zarządzenie nr I/05/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030 2022-01-12 08:58:30
dokument Zarządzenie nr I-06-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:38:32
dokument Zarządzenie nr I-07-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:41:49
dokument Zarządzenie nr I-08-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:44:09
dokument Zarządzenie nr I-09-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:45:48
dokument Zarządzenie nr I-10-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:46:35
dokument Zarządzenie nr I-11-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:47:05
dokument Zarządzenie nr I-12-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:47:20
dokument Zarządzenie nr I-13-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:47:35
dokument Zarządzenie nr I-14-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-14 09:47:47
dokument Zarządzenie nr I-15-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:14:17
dokument Zarządzenie nr I-16-2022 w sprawie: odwołania Pawła Frajtaga z składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-12-16 14:06:52
dokument Zarządzenie nr I-17-2022 w sprawie: odwołania Pawła Frajtaga ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowie 2022-12-16 14:07:10
dokument Zarządzenie nr I-18-2022 w sprawie: powołania Dariusza Nowaka w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-12-16 14:07:29
dokument Zarządzenie nr I-19-2022 w sprawie: powołania Dariusza Nowaka w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowie 2022-12-16 14:07:42
dokument Zarządzenie nr I-20-2022 w sprawie: odwołania Edyty Starzak z składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-12-16 14:07:53
dokument Zarządzenie nr I-21-2022 w sprawie: powołania Sylwii Kowalczyk w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-12-16 14:08:04
dokument Zarządzenie nr I-22-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:16:30
dokument Zarządzenie nr I-23-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:16:59
dokument Zarządzenie nr I-24-2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2022 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków 2023-01-17 09:52:58
dokument Zarządzenie nr I-25-2022 w sprawie zapewnienia na obszarze gminy Sieraków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sierakowie w okręgu wyborczym nr 14 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2022r. 2022-02-01 10:06:43
dokument Zarządzenie nr I-26-2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków 2022-02-04 10:00:52
dokument Zarządzenie nr II-27-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:17:37
dokument Zarządzenie nr II-28-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-03-01 10:18:07
dokument Zarządzenie nr II-29-2022 w sprawie: powołania Marty Nowak-Przybył w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-12-16 14:08:20
dokument Zarządzenie Nr II-30-2022 w sprawie: powołania Katarzyny Wawrzyniak w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2023-01-02 14:44:11
dokument Zarządzenie nr II-31-2022 w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 2022-02-11 08:46:14
dokument Zarządzenie nr II-32-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-04 12:17:01
dokument Zarządzenie nr II-33-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-04 12:17:17
dokument Zarządzenie nr II/34/2022 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych wiatrów 2022-02-28 14:26:55
dokument Zarządzenie nr III-35-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:13:21
dokument Zarządzenie nr III-36-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. 2022-04-26 13:14:09
dokument Zarządzenie nr III-37-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:15:15
dokument Zarządzenie Nr III/38/2022 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Sieraków ds. Uchodźców 2022-03-07 14:35:29
dokument Zarządzenie nr III/39/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierakowie. 2022-03-09 13:40:15
dokument Zarządzenie nr III-40-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:15:59
dokument Zarządzenie nr III-41-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-04-26 13:16:49
dokument Zarządzenie nr III-42-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:17:58
dokument Zarządzenie nr III-43-2022 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-12-16 14:09:22
dokument Zarządzenie nr III/44/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Sierakowie 2022-03-28 09:52:00
dokument Zarządzenie nr III-45-2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-03-28 11:03:46
dokument Zarządzenie III-46-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy 2023-01-17 13:48:49
dokument Zarządzenie III-47-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy 2023-01-17 13:49:22
dokument Zarządzenie III-48-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy 2023-01-17 13:50:16
dokument Zarządzenie III-49-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy 2023-01-17 13:50:31
dokument Zarządzenie III-50-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2023-01-17 13:51:31
dokument Zarządzenie III-51-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2023-01-17 13:51:55
dokument Zarządzenie nr III-52-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:18:42
dokument Zarządzenie nr III-53-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:19:19
dokument Zarządzenie nr III-54-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-04-26 13:21:44
dokument Zarządzenie nr III-55-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-04-26 13:22:24
dokument Zarządzenie nr IV-56-2022 w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 2022-06-13 10:57:19
dokument Zarządzenie nr IV-57-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierakowie 2023-01-02 14:31:38
dokument Zarządzenie nr IV-58-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 08:54:56
dokument Zarządzenie nr IV-59-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 08:55:28
dokument Zarządzenie nr IV-60-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-07-21 08:56:19
dokument Zarządzenie nr IV-61-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 09:04:52
dokument Zarządzenie nr IV-62-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 09:10:21
dokument Zarządzenie nr IV-63-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 09:10:49
dokument Zarządzenie nr IV-64-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. 2022-07-21 09:11:50
dokument Zarządzenie nr IV-65-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 09:33:16
dokument Zarządzenie nr IV-66-2022 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2022-12-16 11:25:58
dokument Zarządzenie nr IV-67-2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2022-12-16 11:27:19
dokument Zarządzenie nr IV-68-2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2022-12-16 11:30:11
dokument Zarządzenie nr IV-69-2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2022-12-16 11:29:41
dokument Zarządzenie nr IV-70-2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie do realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2022-12-16 11:30:50
dokument Zarządzenie nr V-71-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:15:18
dokument Zarządzenie nr V-72-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:18:32
dokument Zarządzenie nr V-73-2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr I/05/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030 2022-05-11 13:31:38
dokument Zarządzenie nr V-74-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:19:26
dokument Zarządzenie nr V-75-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:20:12
dokument Zarządzenie nr V-76-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:20:55
dokument Zarządzenie nr V-77-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:22:08
dokument Zarządzenie nr V-78-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030 2023-01-02 14:49:52
dokument Zarządzenie nr V-79-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:23:12
dokument Zarządzenie nr V-80-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:23:40
dokument Zarządzenie nr V-81-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:24:22
dokument Zarządzenie Nr V-82-2022 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Sieraków 2022-12-16 11:31:13
dokument Zarządzenie nr VI-83-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków 2022-07-21 10:25:13
dokument Zarządzenie nr VI-84-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - Sierakowskiego Ośrodka Kultury 2022-07-21 10:26:24
dokument Zarządzenie nr VI-85-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:26:52
dokument Zarządzenie nr VI-86-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. 2022-07-21 10:53:41
dokument Zarządzenie nr VI-87-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:54:13
dokument Zarządzenie nr VI/88/2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sieraków 2022-06-29 14:01:17
dokument Zarządzenie nr VI-89-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:54:53
dokument Zarządzenie nr VI-90-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:55:25
dokument Zarządzenie nr VI-91-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:57:02
dokument Zarządzenie nr VI-92-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-07-21 10:57:38
dokument Zarządzenie nr VI-93-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-07-21 10:58:32
dokument Zarządzenie nr VII-94-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:19:23
dokument Zarządzenie nr VII-95-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:19:57
dokument Zarządzenie nr VII/96/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-08-26 10:35:49
dokument Zarządzenie nr VII/97/2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-08-26 10:37:40
dokument Zarządzenie nr VII/98/2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-08-26 10:39:43
dokument Zarządzenie nr VII-99-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy z siedzibą w Sierakowie do realizacji II edycji pilotażowego projektu pod nazwą Wielkopolski System Opieki Seniora oraz do składania wszelkich oświadczeń woli oraz rozliczeń. 2023-01-17 14:01:16
dokument Zarządzenie nr VII-100-2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Sierakowie do realizacji II edycji pilotażowego projektu pod nazwą Wielkopolski System Opieki Seniora oraz do składania wszelkich oświadczeń woli oraz rozliczeń. 2023-01-17 14:02:09
dokument Zarządzenie Nr VII-101-2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 2022-12-16 11:31:30
dokument Zarządzenie nr VIII/102/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły i przedszkola w przypadku jego nieobecności 2022-08-01 13:01:12
dokument Zarządzenie nr VIII/103/2022 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 2022-08-01 12:59:35
dokument Zarządzenie nr VIII/104/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-08-26 10:40:29
dokument Zarządzenie nr VIII/105/2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-08-26 10:41:09
dokument Zarządzenie nr VIII -106-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:50:26
dokument Zarządzenie nr VIII -107-2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:50:38
dokument Zarządzenie nr VIII -108-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:50:52
dokument Zarządzenie nr VIII -109-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:51:13
dokument Zarządzenie nr VIII -110-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:51:28
dokument Zarządzenie nr VIII -111-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:51:41
dokument Zarządzenie nr VIII -112-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:51:56
dokument Zarządzenie nr VIII -113-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:52:08
dokument Zarządzenie nr VIII -114-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:52:20
dokument Zarządzenie nr VIII -115-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:52:32
dokument Zarządzenie nr VIII -116-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku węglowego 2022-10-18 10:52:44
dokument Zarządzenie nr VIII-117-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:18:14
dokument Zarządzenie nr VIII-118-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 09:51:06
dokument Zarządzenie nr VIII-119-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-11-17 09:52:41
dokument Zarządzenie nr VIII-120-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 09:53:19
dokument Zarządzenie nr VIII-121-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 09:55:28
dokument Zarządzenie nr VIII-122-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 09:56:08
dokument Zarządzenie nr VIII-123-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 09:57:03
dokument Zarządzenie nr VIII-124-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 09:57:40
dokument Zarządzenie nr IX-125-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 12:32:44
dokument Zarządzenie nr IX-126-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. 2022-11-16 12:33:33
dokument Zarządzenie nr IX-127-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 12:37:56
dokument Zarządzenie nr IX/128/2022 w sprawie maksymalnej wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych 2022-09-15 14:09:08
dokument Zarządzenie nr IX-129-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 12:43:22
dokument Zarządzenie nr IX-130-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 14:12:32
dokument Zarządzenie nr IX-131-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-11-16 14:13:37
dokument Zarządzenie nr IX-132-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 14:14:30
dokument Zarządzenie nr IX-133-2022 w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Sieraków na 2023 rok 2022-11-16 14:16:01
dokument Zarządzenie nr IX-134-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 14:18:54
dokument Zarządzenie nr IX-135-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-16 14:20:05
dokument Zarządzenie nr X-136-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:07:01
dokument Zarządzenie nr X-137-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-11-17 10:07:33
dokument Zarządzenie nr X-138-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:08:13
dokument Zarządzenie nr X-139-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:09:03
dokument Zarządzenie nr X-140-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:09:57
dokument Zarządzenie nr X-141-2022 w sprawie ograniczenia zużycia nośników energii w jednostkach organizacyjnych gminy Sieraków 2023-01-17 14:36:53
dokument Zarządzenie nr X-142-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:10:54
dokument Zarządzenie nr X-143-2022 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt, oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu na terenie gminy Sieraków 2023-01-17 14:43:10
dokument Zarządzenie nr X-144-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:12:00
dokument Zarządzenie nr X-145-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:12:28
dokument Zarządzenie nr X-146-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2022-11-17 10:13:05
dokument Zarządzenie nr X-147-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:13:50
dokument Zarządzenie nr X-148-2022 w sprawie: konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku 2023-01-17 14:48:55
dokument Zarządzenie nr XI-149-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:15:48
dokument Zarządzenie nr XI-150-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:16:33
dokument Zarządzenie nr XI-151-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:17:28
dokument Zarządzenie nr XI-152-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:18:09
dokument Zarządzenie nr XI-153-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2022-11-17 10:20:29
dokument Zarządzenie nr XI-154-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia 2022-12-16 11:31:47
dokument Zarządzenie nr XI-155-2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków 2022-11-17 10:21:15
dokument Zarządzenie nr XI-156-2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sieraków na 2023 rok 2022-11-17 10:22:10
dokument Zarządzenie nr XI-157-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia 2022-11-17 10:22:46
dokument Zarządzenie nr XI-158-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia 2022-11-17 10:23:06
dokument Zarządzenie nr XI-159-2022 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia 2022-11-17 10:23:20
dokument Zarządzenie nr XI-160-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-02 12:16:18
dokument Zarządzenie nr XI-161-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. 2023-01-02 12:19:02
dokument Zarządzenie nr XI-162-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-02 12:20:16
dokument Zarządzenie nr XI-163-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-02 12:20:56
dokument Zarządzenie nr XI-164-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-17 15:18:08
dokument Zarządzenie nr XI-165-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2023-01-17 15:23:08
dokument Zarządzenie nr XI-166-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-17 15:24:03
dokument Zarządzenie nr XII-167-2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli w prywatnym żłobku Bajkowa Kraina w Sierakowie 2023-01-17 14:58:05
dokument Zarządzenie nr XII-168-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-17 15:24:31
dokument Zarządzenie nr XII-169-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 ro 2023-01-17 15:25:21
dokument Zarządzenie nr XII-170-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku elektrycznego 2023-01-17 15:07:30
dokument Zarządzenie nr XII-171-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 ro 2023-01-17 15:26:03
dokument Zarządzenie nr XII-172-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:23:57
dokument Zarządzenie nr XII-173-2022 w sprawie: zmian w planie finansowym na 2022 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 2023-01-19 08:24:49
dokument Zarządzenie nr XII-174-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:25:43
dokument Zarządzenie nr XII-175-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:26:52
dokument Zarządzenie nr XII-176-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-01-19 08:27:35
dokument Zarządzenie nr XII-179-2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sieraków 2023-01-17 15:11:48
dokument Zarządzenie nr XII-180-2022 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Sieraków na 2022 rok 2023-02-23 10:30:29