Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Sieraków
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2022-12-30 11:51:16
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa Elektrowni Słonecznej Grobia wraz z infrastrukturą na działce 216/7 oraz 247/8 o mocy do 3 MW obręb Grobia, gmina Sieraków. 2022-12-23 10:54:38
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego(masztu) wraz z instalacjami : radiokomunikacyjną, elektryczną i uziemiającą. Obręb Sieraków dz. nr ewid. 679 2022-12-20 15:05:52
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej w m. Bucharzewo Obręb Bucharzewo dz. nr ewid. 126, 161, 172, 174, 182 2022-12-20 15:05:00
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej w m. Chorzępowo Obręb Chorzępowo cz. dz. nr ewid. 35. 2022-12-20 15:03:52
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji i rozbudowie Miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierakowie Obręb Sieraków dz. nr ewid. 487, 488/1, 488/2, 489/1, 489/2, 490, 491/1, 492/1 i 2049/7 2022-12-20 14:57:09
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA BASKETBALL CLUB SIERAKÓW 2022-12-08 15:23:37
dokument OTWARTY KONKURS OFERT - POMOC SPOŁECZNA 2022-12-08 14:59:17
dokument OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT 2022-12-08 14:35:19
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA STE 2022-11-30 14:30:02
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej Chalin wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 23/5 o mocy do 1MW obręb Chalin, gmina Sieraków 2022-11-17 09:05:02
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZAKOŃCZONE 2022-11-15 14:30:12
dokument Informacja o podmiocie, który będzie sprzedawać węgiel kamienny na terenie gminy Sieraków 2022-11-09 10:21:49
dokument KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIERAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2023 ROKU 2022-10-28 14:53:20
dokument Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieraków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030" 2022-10-26 14:21:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skupu surowców wtórnych o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach o nr ewid. 1981/5, 2075/2, obręb Sieraków. 2022-10-26 14:14:51
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KK Wrzos 2022-10-21 13:03:04
dokument Zawiadomienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce ewid. 31/3 obręb Grobia 2022-10-18 12:33:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie ul. Międzychodzkiej w Sierakowie (ciąg pieszo-jezdny) 2022-10-12 09:56:09
dokument Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Elektrowni Słonecznej Chalin wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 23/5 o mocy do 1MW obręb Chalin. 2022-10-12 09:49:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji i rozbudowie Miejskiej oczyszczalni ścieków w Sierakowie 2022-09-27 10:37:52
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieraków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-09-21 11:27:01
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa elektrowni słonecznej Grobia na działce 216/7 oraz 247/8 obręb Grobia o mocy do 3 MW 2022-09-15 12:08:21
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA UTW 2022-08-29 14:43:48
dokument Obwieszczenie Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 5,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowymi stacjami transformatorowymi, na terenie części działki o nr ew. 189 obręb Grobia, gmina Sieraków 2022-08-29 10:06:54
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA PZERiI 2022-08-17 12:10:41
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KP WARTA 2022-08-12 10:41:09
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KP WARTA 2022-07-26 08:56:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce ewid. o nr 31/3 w miejscowości Grobia, gm. Sieraków 2022-07-22 12:33:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej "Chalin" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 23/5 obręb Chalin o mocy do 1 MW 2022-07-15 11:00:30
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KLUB AMAZONEK 2022-07-14 18:07:12
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 2022-07-14 17:22:40
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 2022-07-14 17:21:18
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa instalacji fotowoltaicznej LUTOMEK wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 2 MW na dz. ewid. 141 i 142 obręb Lutomek 2022-07-08 14:14:58
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa parkingu dz. ewid nr 246 i 287/2 obręb Kłosowice 2022-07-07 13:05:58
dokument Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania wymagającego udziału społeczeństwa dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu na dz. ewid. nr 246 i 287/2 obręb Kłosowice 2022-07-07 13:01:19
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/48, 29/49, 29/50, 29/51, 29/52, 29/53, 29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/60 i 29/61 obręb Ławica, gmina Sieraków 2022-07-07 09:19:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach ewid. o nr 136/6, 136/5, 136/4, 136/3, 136/2, 136/1 w miejscowości Ławica 2022-07-06 10:35:06
dokument Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju gminy Sieraków na lata 2022-2030 2022-07-01 12:52:15
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieraków lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030. 2022-06-27 13:44:43
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu: zawieszenie postępowania administracyjnego ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej LUTOMEK dz. 141 i 142 obr. Lutomek 2022-06-15 13:12:24
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KP WARTA 2022-06-14 22:02:58
dokument OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022 - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 2022-06-13 16:08:57
dokument OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2022 - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 2022-06-13 15:34:32
dokument Raport o stanie gminy Sieraków za 2021 rok 2022-06-06 14:51:19
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach i prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia - Budowa Elektrowni Słonecznej GROBIA o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 216/7 oraz 247/8 w miejscowości Grobia, gmina Sieraków 2022-05-26 08:58:56
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030 2022-05-24 14:33:17
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej LUTOMEK o mocy do 2 MW na dz. ewid. 141 i 142 obręb Lutomek 2022-05-20 07:59:53
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2022-04-20 14:23:33
dokument OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2022-04-20 14:21:35
dokument Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mosty na Warcie wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 133 w Sierakowie 2022-04-19 10:24:52
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach - postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych ? elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 5,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerowymi stacjami transformatorowymi, na terenie części działki o nr ew. 189 obręb Grobia, gmina Sieraków 2022-04-11 11:43:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości zlokalizowanej na działkach nr 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/48, 29/49, 29/50, 29/51, 29/52, 29/53, 29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/60 i 29/61 obręb Ławica, gmina Sieraków, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie 2022-03-30 13:15:08
dokument Uchodźcy - wnioski o wypłatę rekompensaty 2022-03-23 11:11:33
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA STE 2022-03-22 14:06:06
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA STE 2022-03-22 14:03:56
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającego na na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn oraz 4 złączy kablowych nn 2022-03-18 11:47:16
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2022-03-08 15:19:04
dokument OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2022-03-08 15:17:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odzysk monolitu ceramicznego dz. 1981-5 obr. Sieraków 2022-02-23 14:34:16
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania fotowoltaiczna Lutomek dz. 141 i 142 2022-02-23 14:33:09
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA WSTiRW WARTA 2022-02-16 15:34:36
dokument Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy Sieraków w 2022 roku 2022-02-16 08:38:27
dokument MAŁE GRANTY - OFERTA UPROSZCZONA KP WARTA 2022-01-31 15:56:27
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - sport 2022-01-20 13:18:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn oraz 4 złączy kablowych nn, 2022-01-20 08:13:03
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna 2022-01-03 11:35:53